Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Thorax/hjärt- och kärlkirurgi

Blodåtervinning

Reduction of allogeneic red blood cell usage during cardiac surgery by an integrated intra- and postoperative blood salvage strategy: results of a randomized comparison.

Weltert L, Nardella S, Rondinelli MB, Pierelli L, De Paulis R.

Källa‎: Transfusion 2013;53(4):790-7.

Indexerad‎: PubMed 22882381

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03836.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882381

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion.

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Indexerad‎: PubMed 20393932

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393932

The efficacy of an intraoperative cell saver during cardiac surgery: a meta-analysis of randomized trials.

Wang G, Bainbridge D, Martin J, Cheng D.

Källa‎: Anesth Analg 2009;109(2):320-30.

Indexerad‎: PubMed 19608798

DOI‎: 10.1213/ane.0b013e3181aa084c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19608798

Safety and efficacy of perioperative cell salvage and autotransfusion after coronary artery bypass grafting: a randomized trial.

Murphy GJ, Allen SM, Unsworth-White J, Lewis CT, Dalrymple-Hay MJ.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2004;77(5):1553-9.

Indexerad‎: PubMed 15111142

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15111142

Reinfusion of mediastinal blood after heart surgery.

Martin J, Robitaille D, Perrault LP, Pellerin M, Pagé P, Searle N, Cartier R, Hébert Y, Pelletier LC, Thaler HT, Carrier M.

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2000;120(3):499-504.

Indexerad‎: PubMed 10962411

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10962411


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.