Från och med julinumret 2011 publicerades en upplaga av Vakttornet på förenklad engelska under en testperiod på ett år. Nu är den perioden över, och det har beslutats att den upplagan ska fortsätta publiceras.

Med början i januari 2013 kommer det även att finnas upplagor på förenklad franska, portugisiska och spanska.

Tanken med den här upplagan var att hjälpa dem som är med vid engelska församlingsmöten men som inte har engelska som modersmål.

Från allra första numret har det strömmat in uppskattande brev. Ett kom från 64-åriga Rebecca, som bor i Liberia och som inte har någon skolutbildning. Hon skrev: ”Jag håller på att lära mig läsa. Ibland försökte jag läsa Vakttornet, men jag förstod inte. Jag älskar den förenklade upplagan. Den förstår jag.

Många föräldrar använder den förenklade upplagan när de hjälper sina barn att förbereda sig för vakttornsstudiet, ett möte som Jehovas vittnen har.

Rosemary, som tar hand om tre barnbarn, skriver: ”Det har alltid varit en utmaning att studera Vakttornet med flickorna. Vi fick slå upp många av orden i en ordbok för att veta vad de betydde. Vi lade ner så mycket tid bara på att förstå orden i en del artiklar att barnen ofta missade poängen. Nu kan vi lägga tiden på bibelställena och se hur de passar in i studiematerialet.

Här är ett exempel som visar skillnaden mellan standardtexten och den förenklade texten. I en beskrivning av ett möte som apostlarna höll (Apostlagärningarna, kapitel 15) sades det i standardupplagan: ”What followed was, not a mind-numbing theological debate over dry technicalities, but a lively doctrinal discussion.” I den förenklade upplagan stod det: ”Their meeting was, not a boring religious argument about unimportant details, but an exciting discussion about Bible teachings.