Gå direkt till innehållet

Tvåmetersbibeln

Tvåmetersbibeln

Innan du beställer en bibel på punktskrift från Jehovas vittnen behöver du se till att du har tillräckligt med plats i bokhyllan för den. Hela Nya världens översättning – som finns på engelsk, spansk och italiensk punktskrift – består av mellan 18 och 28 band och tar upp minst två meter i bokhyllan!

Det finns andra format av punktskrift som tar mindre plats än präglat papper. Anteckningshjälpmedel för punktskrift gör att den som har en synnedsättning både kan anteckna själv och få tillgång till elektroniskt lagrad information via en bärbar dosa som har piggar som höjs för att forma punktskriftstecken. Den som har en synnedsättning kan även hitta och lyssna på publikationer med hjälp av skärmläsningsprogram, som omvandlar text till tal (talsyntes).

Dessutom har Jehovas vittnen utvecklat ett datorprogram som kan omvandla text till punktskrift på många språk. Sedan man gjort en konverteringstabell som innehåller både källspråkets tecken och punktskriftstecknen kan programmet konvertera text till punktskrift. Programmet formaterar även publikationen så att den blir lätt att läsa för synskadade. Den här tekniken kommer att göra det möjligt att producera punktskriftslitteratur, däribland biblar, på praktiskt taget vilket språk som helst som har ett punktskriftsalfabet, även sådana som inte använder latinsk skrift.

Under mer än 100 år har Jehovas vittnen producerat biblisk litteratur för synskadade, och den finns nu tillgänglig på 19 språk. Även om intresserade kan få dessa publikationer utan kostnad, ger de flesta ett frivilligt bidrag.

När ny litteratur presenterats vid Jehovas vittnens sammankomster har det tidigare sagts att punktskriftsutgåvorna kan beställas senare. Men förra året skickade kontoret i USA i förväg ut en förfrågan till församlingarna för att få veta vilka sammankomster som de synskadade planerade att vara med vid och vilket format (präglat papper, anteckningsdosa eller skärmläsningsprogram) de föredrog.

Till de sammankomster dit det skulle komma synskadade sändes punktskriftsexemplar, så att de kunde få den nya litteraturen samtidigt som alla andra. De elektroniska utgåvorna skickades med e-post till de enskilda personerna en vecka efter sammankomsten.

En av de synskadade sa: ”Det var en fantastisk förmån att få litteraturen samtidigt som de andra. I Psalm 37:4 står det att Jehova ska ge oss det vårt hjärta begär. Det var det han gjorde det här veckoslutet!” En annan började gråta och sa: ”De tänkte på mig. Jag är så tacksam mot Jehova för att han tar så väl hand om oss.”