Gå direkt till innehållet

Översättning till språk utan skrivna ord

Översättning till språk utan skrivna ord

Jehovas vittnen har hittills översatt bibliskt material från engelska till mer än 900 språk. Att översätta skriven text till ett annat skrivet språk är svårt nog, men det är ännu klurigare att översätta till teckenspråk. Många döva använder händer och ansiktsuttryck för att kommunicera, och därför överför teckenspråksöversättare materialet från text till film. På det här sättet har vittnena kunnat översätta publikationer till mer än 90 teckenspråk.

Vilka är översättarna?

Precis som alla översättare inom Jehovas vittnens organisation måste de som översätter till teckenspråk kunna målspråket utan och innan. Många är själva döva och har använt teckenspråk hela sitt liv eller är hörande och har döva familjemedlemmar. Översättarna har också ingående kunskap i Bibeln.

Nya översättare får en hel del utbildning i översättningsteknik. En av dem är Andrew. Han säger: ”Jag gick på en skola för döva och har använt teckenspråk under hela min uppväxt, men det var först när jag fick utbildning som översättare som jag fick grepp om språkets grammatik. De andra översättarna har hjälpt mig att använda tecken, ansiktsuttryck och kroppsspråk på ett bättre och tydligare sätt.”

Metoder för att få till en bra översättning

Översättare arbetar i team. Varje person i teamet har en specifik roll, antingen att översätta, jämföra översättningen med källspråket eller se till att målspråket känns naturligt. Om det är möjligt kan översättningen sedan utvärderas av en panel med döva personer från olika platser och med olika bakgrund. Deras kommentarer används för att höja kvaliteten på översättningen. Det här gör man för att försäkra sig om att språket är naturligt och enkelt och att budskapet i den färdiga filmen är lätt att förstå.

Ett finskt teckenspråksteam diskuterar källmaterialet.

Vanligtvis går teckenspråksöversättare på de möten som Jehovas vittnen håller på teckenspråk och har bibelkurser med döva personer som inte är vittnen. På så sätt kan översättarna hänga med i utvecklingen av språket.

En översättare spelar in en preliminär översättning till brasilianskt teckenspråk.

Varför alla ansträngningar?

Bibeln förklarar att människor ”från alla nationer, stammar, folk och språk” skulle dras till det tröstande och hoppfulla budskapet i den. (Uppenbarelseboken 7:9) Och de som använder teckenspråk ingår såklart i den här beskrivningen.

Översättarna lägger gärna både tid och kraft på det här viktiga arbetet. En översättare som heter Tony säger: ”Eftersom jag är döv kan jag förstå de problem som andra döva får kämpa med. Jag har alltid haft en stark önskan att kunna nå så många döva som möjligt och dela med mig av Bibelns underbara hopp till dem.”

Amanda ingår också i ett teckenspråksteam. Hon säger: ”Att översätta litteratur som förklarar Bibelns budskap för de döva är mycket mer givande än något annat jag jobbat med tidigare.”

Hur kan du hitta filmer på ditt teckenspråk?

På supportsidan ”Hitta teckenspråksmaterial” kan du få hjälp att hitta filmer på teckenspråk på jw.org.