Jesus sa att de goda nyheterna om Guds rike skulle predikas för människor på hela jorden. (Matteus 24:14) Jehovas vittnen har översatt sin bibliska litteratur till spanska sedan 1909, och det har gjort att spansktalande världen över har fått del av de goda nyheterna på sitt modersmål. Efter kinesiska är spanska det språk som flest människor har som modersmål, och världen över talar omkring en halv miljard människor spanska.

”Spanska är ett internationellt språk som talas i massor av länder med många olika kulturer”, säger William som är med i det spanska översättningsteamet. ”Vårt mål är att den översatta texten ska nå hjärtat på våra läsare, oavsett deras bakgrund, utbildningsnivå och levnadsstandard.” För att kunna nå en sådan bred läsekrets använder man översättare från Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Puerto Rico, Uruguay, USA, Venezuela och naturligtvis Spanien.

Under många år översattes den spanska litteraturen i USA, och man fick då hjälp av översättare i Argentina, Mexiko och Spanien. Men 1993 flyttade översättningsavdelningen till Puerto Rico för att alla översättare skulle kunna arbeta tillsammans på ett och samma ställe.

I mars 2012 blev det bestämt att den spanska översättningsavdelningen skulle flytta igen, och den här gången blev det till Jehovas vittnens avdelningskontor i Spanien. Edward berättar: ”Det var inte bara personerna, deras tillhörigheter och all utrustning som skulle flytta utan även en annan viktig ’medlem’ på avdelningen – översättningsbiblioteket.” Det består av omkring 2 500 volymer, däribland ett stort antal spanska bibelöversättningar.

Översättarna får ett varmt välkomnande i Spanien.

Den 29 maj 2013 var medlemmarna i det spanska översättningsteamet på plats i sitt nya hem, och de fick ett varmt mottagande av den spanska betelfamiljen. Översättarna, biblioteket och utrustningen flyttade till andra sidan Atlanten, men tack vare bra planering och hårt arbete kunde man ge ut den spanska litteraturen utan avbrott. ”Budskapet om Guds rike är det viktigaste som finns”, säger Edward, ”och vi vill att så många spansktalande som möjligt ska få del av det.”