Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

De goda nyheterna sprids på Brittiska öarnas inhemska språk

De goda nyheterna sprids på Brittiska öarnas inhemska språk

Jehovas vittnen gör stora ansträngningar för att nå människor som talar de inhemska språken i Storbritannien och Irland. Förutom engelska talas här iriska, skotsk gäliska och walesiska.

I samband med att vår webbplats jw.org fick ny design i september 2012 lanserades också flera nya språk på den, bland annat iriska och walesiska. Sedan augusti 2014 finns även material på skotsk gäliska. Vi har också gett ut flera tryckta publikationer på de här språken. Responsen har inte låtit vänta på sig.

En präst tog emot ett vikblad på skotsk gäliska, och med en gång började han läsa högt ur det. Han blev så överraskad över den höga kvaliteten på översättningen att han började gråta och utropade: ”Vem har översatt det här? Det är verkligen bra!”

Omkring 750 personer valde skotsk gäliska som språk på jw.org under den första månaden som det fanns tillgängligt.

En lektor på National University of Ireland i Galway förklarade för ett vittne att han inte var intresserad av religion. Men när han fick veta att broschyren Bibeln – Vad handlar den om? fanns på iriska, ville han gärna ha ett exemplar. Han tyckte att alla borde kunna få biblisk litteratur på sitt modersmål och berömde Jehovas vittnen för det arbete de lagt ner på att få fram material till irisktalande.

En äldre kvinna blev mycket glad när hon fick en broschyr på walesiska och sa: ”Ska jag vara riktigt ärlig, så skulle jag nog inte ha tagit emot broschyren om den var på engelska. Men det är så trevligt att ha den på mitt eget språk.”

I augusti 2014 ökade antalet walesiska artiklar och publikationer på jw.org. Den månaden fördubblades antalet besökare som läste walesiskt material.

”Vi talar samma språk”

När Jesus ingående förklarat Skrifterna för två av sina lärjungar utbrast de: ”Var inte våra hjärtan brinnande när han talade till oss på vägen, när han helt öppnade Skrifterna för oss?” (Lukas 24:32) Även i dag berörs människor ofta djupt av att få Bibeln förklarad för sig på sitt eget språk.

Emyr från Wales var gift med ett Jehovas vittne men hade aldrig själv engagerat sig i hennes tro. Men sedan lärde han känna ett vittne som heter Russell. Emyr berättar vad som fick honom att ändra inställning: ”Jag bestämde mig att börja studera Bibeln på allvar när Russell kom med boken Vad lär Bibeln? * Han gav den till mig och sa: ’Den här boken är på walesiska, och vi ska börja studera den i dag.’” Hur kom det sig att Emyr tackade ja till Russells rättframma förslag? ”Jo, vi talar samma språk”, förklarar han, ”vi har samma kultur och vi förstår varandra.” Emyrs hjärta blev ”brinnande” när han fick höra Bibelns budskap på sitt modersmål eftersom han förstod allt mycket bättre då.

Jehovas vittnen kommer att fortsätta hjälpa människor att lära känna Gud på deras modersmål, på det språk som talar till deras hjärta.

^ § 11 En bibelstudiebok som Jehovas vittnen ger ut.