Det är svårt att översätta sångtexter till andra språk. Och att översätta en hel sångbok med 135 sånger är verkligen en utmaning.

Jehovas vittnen har lyckats med det projektet och har på tre år översatt hela sin nya sångbok, Sjung till Jehovas ära, till 116 språk. Ytterligare 55 språk har en förkortad version av sångboken med 55 sånger. Flera andra språk är på gång.

Översättning och sångtexter

Jehovas vittnen översätter sin litteratur till omkring 600 språk, och omkring 400 av dem finns online. Men översättningen av sångboken har varit en unik utmaning. Varför det? Därför att melodierna fortfarande är samma på alla språk, men texterna är olika.

Att skriva text till en sång är inte samma sak som att översätta text i en tidskrift. När man till exempel översätter Vakttornet till ett annat språk försöker översättarna få med alla nyanser i källspråket. Men med sånger är det annorlunda.

Hur det går till

De som översätter sånger hanterar originaltexten på ett annat sätt eftersom sångtexter ska vara meningsfulla, vackra och lätta att komma ihåg.

Intentionen har varit att texterna ska vara så enkla att de som sjunger dem direkt förstår vad varje strof betyder. Texten och musiken måste fungera ihop på varje språk och flyta naturligt, som om orden kom från sångaren själv.

Hur gör översättarna för att lyckas med det? I stället för att bara rakt av översätta de engelska texterna i den nya sångboken har översättningsteamen fått anvisningar om att skriva nya texter som fångar tanken i originalsången. Även om översättarna hållit sig till de bibliska tankarna bakom varje sång, har de använt vanliga ord och uttryck på sitt språk som är lätta att förstå och komma ihåg.

Det första steget var att göra en ordagrann översättning av den engelska sången. Därefter arbetade en person som var skicklig på att författa sångtexter med att göra om den översatta texten till vacker, meningsfull text på målspråket. Översättningsteamet och korrekturläsare granskade sedan resultatet och kontrollerade att det var i linje med Bibelns läror.

Jehovas vittnen jorden runt blev överlyckliga när den nya sångboken gavs ut, och många språkgrupper längtar efter att få den på sitt språk.