Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

En internationell broschyr som undervisar med hjälp av bilder

Odval bor i Mongoliet. Hon vet inte riktigt hur gammal hon är, men hon tror att hon föddes 1921. När hon var liten tog hon hand om sina föräldrars boskap och fick bara gå ett år i skolan. Hon kan inte läsa. Men nyligen kunde hon med hjälp av en färgrik broschyr lära känna Gud och få veta mer om den lyckliga framtid som väntar dem som vill lyssna på honom. Den kunskapen har rört hennes hjärta.

Broschyren gavs ut 2011 av Jehovas vittnen och finns i två versioner. Båda har samma fina bilder, men skillnaden är att den ena har mindre text än den andra.

Versionen som innehåller mer text, Lyssna till Gud så får du leva för evigt, kommer snart att finnas på 583 språk, och den andra versionen, Lyssna till Gud, finns snart på 483 språk. Jämför det med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som i oktober 2013 hade översatts till 413 språk. Dessutom har de här två versionerna av broschyren spritts i nästan 80 miljoner exemplar.

En äldre kvinna i Brasilien tog gärna emot broschyren Lyssna till Gud. Hon sa: ”Det känns bra att veta att det finns människor som bryr sig om sådana som mig. Jag har aldrig tagit emot era tidskrifter eftersom jag inte kan läsa. Men den här broschyren vill jag ha.”

Brigitte, som är analfabet och bor i Frankrike, säger: ”Jag tittar på bilderna i broschyren varje dag.”

Ett vittne skriver från Sydafrika: ”Det finns ingen broschyr som är bättre när det gäller att visa Bibelns sanningar för människor på det kinesiska fältet. Jag har studerat med många olika slags människor, väldigt smarta universitetsutbildade personer men också med personer som knappt kan läsa. Med hjälp av broschyren Lyssna till Gud så får du leva för evigt kan alla snabbt och enkelt få reda på vad Bibeln lär. På bara en halvtimme har man lagt en bra grund.”

Två vittnen i Tyskland studerade med ett välutbildat par. Mannen var mycket imponerad av broschyren och sa: ”Varför har jag inte fått den här broschyren tidigare? Den gör att jag lättare förstår händelser och påståenden i Bibeln.”

En döv kvinna i Australien sa: ”Jag bodde under många år i ett nunnekloster. Jag var så nära kyrkans ledare som man kan vara. Ändå var det inte någon av dem som lärde mig vad Guds kungarike är. Bilderna i den här broschyren har hjälpt mig att förstå vad Matteus 6:10 verkligen betyder.”

Jehovas vittnens avdelningskontor i Kanada skriver: ”Många här som ursprungligen kommer från Sierra Leone, och som har sett broschyren Lyssna till Gud på krio, har berömt Jehovas vittnen för att de anstränger sig så hårt för att dela med sig av Bibelns budskap. En del har sagt: ’Ni bryr er verkligen, när så många andra inte gör det.’ ”