Gå direkt till innehållet

Internationell tryckeriverksamhet hjälper människor att lära känna Gud

Internationell tryckeriverksamhet hjälper människor att lära känna Gud

Människor jorden runt läser Jehovas vittnens publikationer. Miljontals läser litteraturen i digital form, precis som du gör nu. Men du kanske blir förvånad över omfattningen av vår tryckeriverksamhet. 2013 hade vi gett ut litteratur på omkring 700 språk i 239 länder.

Kommersiella firmor skötte all tryckning åt oss före 1920. Det året började vi trycka några av våra tidskrifter och broschyrer i en liten hyrd lokal i Brooklyn i New York. Det började i liten skala, men nu har vi 15 tryckerier i Afrika, Asien, Australien, Europa och Nord- och Sydamerika.

Den viktigaste boken

Den viktigaste boken vi trycker är naturligtvis Bibeln. 1942 lämnade den första kompletta bibeln våra tryckpressar, det var den engelska King James Version. Sedan 1961 har Jehovas vittnen översatt och gett ut hela Nya världens översättning av Den heliga skrift i ett enda band. 2013 hade vi producerat mer än 184 miljoner exemplar av den översättningen på 121 språk.

Men siffror säger inte allt. De biblar vi producerar håller hög kvalitet. Sidorna trycks på syrafritt papper som inte gulnar, och de binds in på ett hållbart sätt. Resultatet är en bibel som klarar daglig användning.

Annan litteratur

Vi trycker också litteratur som hjälper människor att förstå Bibeln. Här är några siffror från 2013:

  • Vakttornet, vår främsta tidskrift, trycks på över 210 språk och är den mest spridda tidskriften i världen. Varje 16-sidigt nummer trycks i 45 000 000 exemplar.

  • Vakna! är den näst mest spridda tidskriften i världen och trycks på 99 språk. Varje nummer trycks i omkring 44 000 000 exemplar.

  • Vad lär Bibeln? är en 224-sidig bok som handlar om Bibelns grundläggande läror. Sedan 2005 har mer än 214 miljoner exemplar tryckts på över 240 språk.

  • Lyssna till Gud är en 32-sidig broschyr som är till hjälp för dem som inte kan läsa så bra. Den förklarar enkla sanningar från Bibeln med hjälp av många bilder och korta bildtexter. Mer än 42 miljoner exemplar har producerats på över 400 språk.

Förutom de här publikationerna trycker Jehovas vittnen många olika böcker, broschyrer och vikblad. De ger svar på frågor om Bibeln och hjälper en att hantera problem i livet och att få en lycklig familj. Under 2012 producerade Jehovas vittnens tryckerier mer än 1,3 miljarder tidskrifter och 80 miljoner böcker och biblar.

2012 producerade Jehovas vittnens tryckerier mer än 1,3 miljarder tidskrifter och 80 miljoner böcker och biblar.

De som besöker våra tryckerier blir ofta imponerade av alla dem som producerar litteraturen. De här männen och kvinnorna ger villigt av sin tid och energi. När de kommer till Betel, ett namn som betyder ”Guds hus”, har de flesta av dem ingen erfarenhet av tryckeribranschen. Men internutbildning i kombination med en arbetsmiljö där de får lära sig mycket, ger goda resultat. Det är till exempel inte ovanligt att se män i 20-årsåldern sköta stora tryckpressar som kan producera 200 000 16-sidiga tidskrifter per timme.

Varifrån kommer pengarna?

Jehovas vittnens internationella arbete finansieras genom frivilliga bidrag. I Zion’s Watch Tower (numera Vakttornet) för augusti 1879 stod det: ”’Zion’s Watch Tower’ har, enligt vad vi fullt och fast tror, JEHOVA bakom sig, och fördenskull kommer denna tidskrift aldrig att tigga eller bedja människor om att ge den finansiellt stöd.” Vi har fortfarande samma inställning.

Varför lägger vi ner så mycket tid, pengar och kraft på det här arbetet? Jo, oavsett om du läser en av de miljontals biblar och böcker som produceras i våra tryckerier eller om du läser publikationerna online, hoppas vi att det ska hjälpa dig att komma närmare Gud.