Gå direkt till innehållet

Hjälp för synskadade i Afrika

Hjälp för synskadade i Afrika

I vissa utvecklingsländer har de som är synskadade inte samma förutsättningar som synskadade i andra länder. Ibland stängs de ute av samhället och får inte den hjälp de behöver för att klara av de utmaningar som är unika för blinda. Sådant som andra lätt tar för givet, till exempel att köpa mat på marknaden, komma på bussen och hantera kontanter, kan vara mycket svårt. Även läsning kan vara ett problem. Alla läser inte punktskrift, och de som gör det kan ha svårt att hitta litteratur på sitt eget språk.

Jehovas vittnen har gett ut biblisk litteratur för synskadade i över hundra år. Nyligen skickade de utrustning från Nederländerna till Malawi för att kunna trycka och binda in punktskriftslitteratur på chichewa, ett av de språk som talas i Malawi.

Leo, som har erfarenhet av att producera punktskriftslitteratur, reste till Malawi från Jehovas vittnens avdelningskontor i Brasilien. Han hjälpte ett team på fem personer att lära sig använda utrustningen och att använda ett omvandlingsprogram för punktskrift som Jehovas vittnen har utvecklat. Programmet transkriberar texten till punktskrift på chichewa. För att programmet ska kunna göra det börjar man med att göra en konverteringstabell med källspråkets tecken och punktskriftstecknen. Sedan kan programmet omvandla texten till punktskrift och formatera publikationen så att den är lätt att läsa för de blinda. Det här är vad några i Malawi har sagt om punktskriftslitteraturen:

Munyaradzi är en ung blind kvinna som har ett eget radioprogram på deltid. Hon använder också 70 timmar varje månad för att undervisa andra om Bibeln. Hon säger: ”Förut fick jag punktskriftslitteraturen på engelska, men att jag nu kan få den på mitt modersmål betyder oerhört mycket. Jag är så tacksam mot mina medvittnen för att de lägger ner så mycket ansträngningar och resurser på att vi ska få punktskriftslitteratur på vårt eget språk. Det gör att jag känner att vi inte är bortglömda, utan att vi är viktiga.”

Francis är ett vittne som bor i norra Malawi. Eftersom han är blind var han tidigare beroende av att andra läste för honom. När han fick punktskriftslitteratur på chichewa första gången sa han: ”Drömmer jag? Det här är ju helt fantastiskt!”

Loyce, som också är blind, är heltidsförkunnare. Hon har hjälpt 52 personer att göra positiva förändringar i sina liv. Hur då? När hon undervisar i Bibeln använder hon själv punktskriftslitteratur som Jehovas vittnen ger ut, medan hennes elever använder samma litteratur i vanligt format.

Loyce leder en bibelkurs.

Leo, instruktören från Brasilien som nämndes tidigare, säger: ”Det är en otroligt härlig känsla att få ge andra bibliska publikationer i punktskrift och få se deras reaktion när de inser att de är på deras eget språk. Många berättar hur tacksamma de är mot Jehova och hur glada de är över att själva kunna förbereda sig för mötena och predikoarbetet. De är inte längre beroende av att andra läser för dem. Nu kan deras personliga studium bli personligt på riktigt. Det gör också att de lättare kan hjälpa sina familjer att växa andligen. Den här litteraturen hjälper dem att komma närmare Jehova.”