”Intressant, inspirerande och kraftfull.”

”Den blåser liv i Bibeln.”

”Fängslande! Berättelserna som jag läst under hela mitt liv blir mycket mer levande.”

Sådana här kommentarer är vanliga bland dem som lyssnat på inspelningen av bibelboken Matteus, som finns på engelska på jw.org.

Första gången som Jehovas vittnen började spela in Bibeln var 1978. Med tiden gjordes inspelningar av Nya världens översättning, helt eller delvis, på 20 språk.

I samband med utgivningen av den reviderade Nya världens översättning på engelska 2013 uppstod ett behov av att uppdatera inspelningarna. Men till skillnad från den förra versionen, som bara hade tre inläsare, kommer det nu att bli olika röster för var och en av de mer än 1 000 olika personerna i Bibeln.

Med många olika röster är det lättare för dem som lyssnar att göra sig en bild av de bibliska skildringarna. Även om det inte rör sig om dramatiserade bibelläsningar, med ljudeffekter och musik, hjälper de lyssnarna att leva sig in i berättelserna.

Ett projekt med så många inblandade krävde noggrann planering. Först var man tvungen att ta reda på vem som säger vad i en dialog, vad den går ut på och vilken känsla som ska förmedlas. Vems röst ska man till exempel använda om en apostel citeras men det inte tydligt framgår vem? Om repliken antyder visst tvivel kanske Tomas får läsa den, medan en impulsiv kommentar kanske tillägnas Petrus.

Man behövde också ta hänsyn till åldern på personen som citeras. Aposteln Johannes har till exempel fått en röst som ung och en annan som gammal.

Sedan var det dags att hitta bra inläsare. De flesta som valdes ut tjänar vid Jehovas vittnens avdelningskontor i USA. Man hade test där potentiella inläsare fick förbereda och läsa upp en paragraf från Vakna! De fick också läsa dialoger från Bibeln som förmedlar olika känslor, till exempel ilska, sorg, glädje eller besvikelse. Med hjälp av inläsningstesterna kunde man utvärdera deras register och bestämma vilken sorts läsning som passade dem bäst.

När någon blir godkänd som inläsare får han eller hon läsa in sina repliker i en inspelningsstudio i Brooklyn eller Patterson. En coach ser till att läsaren till exempel har rätt tonfall. Både coachen och inläsaren använder manus med anvisningar om var betoning och pauser ska läggas. Coachen har också hjälp av den förra inspelningen av Nya världens översättning.

Viss redigering görs redan under själva inspelningen. För att optimera resultatet behöver man ibland klippa ihop ord och meningar från flera olika tagningar.

Det går inte att säga hur lång tid det kommer att ta att spela in hela Bibeln. Men så fort en bibelbok är klar kommer den att läggas ut på jw.org på sidan ”Bibelns böcker”, och då kommer man att se en symbol med hörlurar framför namnet på bibelboken.