Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Färre sidor, fler språk

Färre sidor, fler språk

Från och med januari 2013 kommer Vakna! och den allmänna upplagan av Vakttornet att reduceras från 32 till 16 sidor per nummer.

Eftersom tidskrifterna innehåller mindre material kommer de att kunna översättas till fler språk. Exempelvis gavs decembernumret av Vakna! ut på 84 språk och decembernumret av Vakttornet på 195 språk. Men från och med januarinumren för 2013 ges Vakna! ut på 98 språk och Vakttornet på 204 språk.

Studieupplagan av Vakttornet kommer även i fortsättningen att ha 32 sidor.

Färre tryckta sidor, fler webbsidor

Förändringarna av tidskrifterna påverkar vår hemsida jw.org på två sätt.

  1. Vissa inslag från tidskrifterna kommer nu enbart att publiceras på jw.org. Det gäller till exempel ”För dig som är ung”, ”Mina bibelsidor” och artikeln om Gileadavslutningen i den allmänna upplagan av Vakttornet samt ”För hela familjen” och ”Ungdomar frågar” i Vakna!

  2. Under flera år har Vakttornet och Vakna! publicerats i bland annat pdf-format på jw.org. Nu kommer tidskrifterna också att finnas i rent textformat direkt på hemsidan, vilket kan göra det enklare att läsa dem på datorn eller i mobilen. Det blir också lättare att komma åt våra andra publikationer, som finns på omkring 400 språk på hemsidan.