Gå direkt till innehållet

En hjälp för läsarna att se det framför sig

Många av Jehovas vittnens publikationer innehåller färgglada bilder som komplement till texten, men så har det inte alltid varit. Den första utgåvan av Zion’s Watch Tower, som publicerades 1879, hade inga bilder alls. I årtionden innehöll våra publikationer kompakt text, och bara någon gång då och då förekom teckningar eller svartvita fotografier.

I dag är många av våra publikationer fulla av bilder. Det är våra egna konstnärer och fotografer som framställer många av de bilder och fotografier som du kan se i den tryckta litteraturen och på den här webbplatsen. För att kunna framställa bilder som lär ut viktig historisk fakta och bibliska sanningar krävs det omfattande och noggrann efterforskning.

Ta till exempel bilden som visas i den här artikeln, som är hämtad från kapitel 19 i boken Vittna grundligt om Guds kungarike. Platsen är det forntida Korinth. Enligt kapitel 18 i Apostlagärningarna står Paulus inför bema, eller domarsätet, för att försvara sig inför Gallio. Man kollade noga upp arkeologiska fynd för att ta reda på hur den här marmorkonstruktionen såg ut, hur den var placerad och vilka färger den hade. Man gav också konstnären information om hur romarna i det första århundradet klädde sig så att prokonsuln Gallio (i mitten på bilden) kunde bli avbildad i rätt slags kläder. På bilden bär han en tunika och en toga med ett brett purpurband och skor, som kallades calcei. Man kom fram till att Gallio måste ha varit vänd mot nordväst när han stod på domarsätet. Det gav konstnären en uppfattning om hur han skulle återge ljus och skuggor.

Ordning och reda

Bilderna katalogiseras, tillsammans med all efterforskning, för att man eventuellt ska kunna använda dem igen. Under många år sparades alla bilder och illustrationer i stora kuvert och sorterades efter den publikation de förekom i. Fotografier arkiverades ämnesvis. Allt eftersom arkivet växte blev det svårare och svårare att hitta och återanvända en bild.

År 1991 färdigställdes en databas (Image Services System) som kunde fylla våra särskilda behov. Den innehåller nu sökbar information om mer än 440 000 bilder. Förutom alla de bilder som har förekommit i vår litteratur finns det tusentals andra fotografier som är katalogiserade för att kunna användas i framtiden.

Massor av information dokumenteras, som till exempel när och hur varje bild har använts, namnen på alla som är med på bilden och vilken tidsperiod bilden skildrar. Det här systemet gör att man snabbt kan hitta passande bilder när nya publikationer förbereds.

Ibland ber vi om tillstånd att få använda en bild från en kommersiell källa. Till exempel kanske vi behöver en bild på Saturnus ringar för en artikel i Vakna! Någon får då i uppgift att leta fram en lämplig bild och sedan kontakta ägaren för att få tillstånd att använda den. En del tillåter att vi använder bilden utan kostnad därför att de uppskattar vårt världsvida undervisningsarbete. Andra vill att vi betalar en avgift eller att vi lägger till en källangivelse. När vi nått fram till en överenskommelse kan vi använda bilden och katalogisera den i vår databas.

I dag innehåller en del av vår litteratur nästan bara bilder. På den här webbplatsen finns till exempel tecknade serier. På vår webbplats och i tryckt form finns också broschyrer som Lyssna till Gud, som lär ut viktiga sanningar utan så mycket text. De här publikationerna och allt annat material som kommer i tryck eller online har Bibeln som utgångspunkt.