I Mexiko och Centralamerika jobbar omkring 290 översättare i sex länder med att översätta biblisk litteratur till över 60 språk. Varför gör man den ansträngningen? Därför att när människor får biblisk litteratur på ett språk som de lätt kan förstå är det mer troligt att det når deras hjärta. (1 Korinthierna 14:9)

För att öka kvaliteten på översättningen har några av de översättare som arbetade vid Jehovas vittnens avdelningskontor i Mexico City blivit förflyttade till kontor på platser där deras språk talas. Hur har det varit till hjälp? Översättarna har då närmare kontakt med personer som talar det språk de översätter till och det gör att de lättare kan översätta materialet på ett sätt som är lätt att förstå.

Hur känner översättarna för den här förändringen? Federico som översätter till nahuatl (guerrero) säger: ”Under de närmare tio år som jag var i Mexico City, träffade jag bara en enda familj som talade mitt språk. Men här, i städerna nära översättningskontoret gör nästan alla det!”

Karin översätter till lågtyska på översättningskontoret i den mexikanska delstaten Chihuahua. Hon säger: ”Nu när jag bor bland mennoniterna kan jag hänga med i hur deras språk utvecklas. Vi bor och arbetar i en liten stad, och när jag tittar ut genom fönstret kan jag se de människor som kommer att ha nytta av översättningsarbetet.”

Neyfi, som nu bor på översättningskontoret i Mérida i Mexiko, säger: ”När vi leder bibelstudier på maya märker vi vilka uttryck som är lite svåra för mayafolket att förstå. Det gör att vi försöker översätta de uttrycken på ett naturligare sätt.”

Vad leder det till när människor får litteraturen på sitt eget språk? Ett exempel är Elana som har tlapanec som modersmål. Hon har gått på Jehovas vittnens möten regelbundet i 40 år. Men eftersom mötena hölls på spanska, förstod hon inget av det som sades. ”Jag visste bara att jag ville vara med på mötena”, säger hon. Men så fick hon studera Bibeln med hjälp av en broschyr på tlapanec. Det fick hennes kärlek till Gud att växa så mycket att hon överlämnade sig åt honom, och 2013 döpte hon sig. Elana säger: ”Jag tackar Jehova för att han lät mig förstå Bibeln.”