Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen i Ungern får beröm för hjälpinsats

Jehovas vittnen i Ungern får beröm för hjälpinsats

Ovanligt kraftiga skyfall fick floder i Centraleuropa att svämma över i juni 2013. I Ungern nådde Donau den högsta nivå som någonsin uppmätts.

På grund av nödsituationen vände sig det ungerska ministeriet för mänskliga resurser till Jehovas vittnens avdelningskontor i Ungern och frågade om vittnena kunde hjälpa till att förebygga skador som översvämningen kunde medföra. Avdelningskontoret bad därför församlingarna längs Donau att hjälpa de lokala myndigheterna i det förebyggande arbetet.

Gensvaret blev fantastiskt. Under de följande dagarna var mer än 900 vittnen från 72 församlingar med och förstärkte flodbankarna. De ombads bära namnskyltar där det stod ”Jehovas vittnen” och deras namn och hemort.

I en stad skickade en representant för Ungerska Röda Korset följande meddelande till en församling: ”Ni är värda tacksamhet och respekt eftersom vi sällan ser sådana exempel på enhet och villighet att hjälpa till, för att inte tala om hur långt ni reste! Jag talar varmt om ert enastående exempel i vår stad!”

Ordföranden i en hjälporganisation, som också sitter i Ungerns parlament, skickade ett brev till avdelningskontoret och tackade vittnena för deras fina insats.