Gå direkt till innehållet

Min bok med bibliska berättelser går hem i skolan

Min bok med bibliska berättelser kom ut på pangasinan 2012 och är till stor hjälp för skolbarn i Filippinerna som talar det språket. Den här boken är i linje med de filippinska skolmyndigheternas direktiv att alla barn i grundskolan ska få undervisning på sitt modersmål.

I Filippinerna talas en bra bit över 100 språk, och det har länge debatterats om vilket språk som ska användas i klassrummet. Under 2012 sades det i en föreskrift från skolmyndigheterna att ”användning av det språk som talas hemma” resulterar i att barnen ”lär sig fortare och bättre”. Detta ledde till att man arbetade fram ett så kallat ”modersmålsbaserat flerspråkigt undervisningsprogram”.

Pangasinan var ett av de språk man valde att ha med i programmet. Men det fanns ett problem. Som en rektor konstaterade fanns det väldigt lite litteratur på pangasinan för elever. Tajmingen var därför perfekt när Jehovas vittnen gav ut Min bok med bibliska berättelser på pangasinan vid sina områdessammankomster i november 2012.

Omkring 10 000 exemplar hade tryckts för att kunna delas ut vid sammankomsterna. Både barn och föräldrar var överlyckliga över att få en bok på sitt modersmål. Några föräldrar sa: ”Våra barn älskar den, för de kan verkligen förstå allt.”

Efter sammankomsten tog några vittnen i Dagupan City med sig boken till sin skola. Lärarna, som hade haft svårt att få tag i litteratur på pangasinan, tyckte mycket om den här boken. Man fick lämna mer än 340 böcker, och lärarna började direkt använda den för att lära barnen att läsa på sitt modersmål.

Jehovas vittnen är glada över att den här publikationen används för undervisning i skolan. En av dem som varit med och översatt Min bok med bibliska berättelser sa: ”Vi har länge insett vikten av att ta fram material på människors modersmål för att kunna nå hjärtat. Det är därför vittnena lägger så stor möda på att översätta Bibeln och biblisk litteratur till hundratals språk.”