Gå direkt till innehållet

Tusentals lär sig läsa och skriva

Tusentals lär sig läsa och skriva

Under 2011 hjälpte Jehovas vittnen mer än 5 700 att lära sig läsa och skriva.

Ghana:

Under de senaste 25 åren har vi hjälpt mer än 9 000 att lära sig läsa och skriva.

Zambia:

Sedan 2002 har nästan 12 000 blivit bättre på att läsa och skriva. Agnes, 82 år gammal, säger: ”När de pålyste i församlingen att de skulle ha läs- och skrivkurser anmälde jag mig. Under den första lektionen lärde jag mig att skriva mitt namn!”

Peru:

En 55-årig elev skrev: ”Jag trodde aldrig jag skulle lära mig läsa och skriva eftersom jag aldrig gått i skolan.”

Moçambique:

Mer än 19 000 har lärt sig läsa under de senaste 15 åren. En elev som heter Felizarda sa: ”Jag är så glad att jag kan hitta bibelställen och läsa dem för andra. Det var väldigt svårt för mig förut.”

Salomonöarna:

Avdelningskontoret skriver: ”Förut var det många i isolerade områden som inte fick någon skolutbildning. Det var också väldigt få flickor som fick någon utbildning. Därför har många vuxna haft nytta av läs- och skrivkurserna. Efter kursen har många fått bättre självförtroende.”