Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Tusentals lär sig läsa och skriva

Tusentals lär sig läsa och skriva

Under 2011 hjälpte Jehovas vittnen mer än 5 700 att lära sig läsa och skriva.

Ghana:

Under de senaste 25 åren har vi hjälpt mer än 9 000 att lära sig läsa och skriva.

Zambia:

Sedan 2002 har nästan 12 000 blivit bättre på att läsa och skriva. Agnes, 82 år gammal, säger: ”När de pålyste i församlingen att de skulle ha läs- och skrivkurser anmälde jag mig. Under den första lektionen lärde jag mig att skriva mitt namn!

Peru:

En 55-årig elev skrev: ”Jag trodde aldrig jag skulle lära mig läsa och skriva eftersom jag aldrig gått i skolan.

Moçambique:

Mer än 19 000 har lärt sig läsa under de senaste 15 åren. En elev som heter Felizarda sa: ”Jag är så glad att jag kan hitta bibelställen och läsa dem för andra. Det var väldigt svårt för mig förut.

Salomonöarna:

Avdelningskontoret skriver: ”Förut var det många i isolerade områden som inte fick någon skolutbildning. Det var också väldigt få flickor som fick någon utbildning. Därför har många vuxna haft nytta av läs- och skrivkurserna. Efter kursen har många fått bättre självförtroende.