Gå direkt till innehållet

När en katastrof inträffar får kärlek oss att agera

När en katastrof inträffar får kärlek oss att agera

När det inträffar en katastrof hjälper Jehovas vittnen sina medtroende och andra. Det gör de av kärlek, en egenskap som är kännetecknande för sanna kristna. (Johannes 13:35)

Här följer en ofullständig lista på den hjälp som getts under en 12-månadersperiod fram till mitten av 2012. Listan innehåller inte den andliga och känslomässiga omtanke som alltid ingår i vårt hjälparbete.

Våra avdelningskontor förordnade hjälpkommittéer som organiserade arbetet. Dessutom ställde församlingarna i de drabbade områdena upp och hjälpte till.

Japan

Japan: Den 11 mars 2011 drabbades norra Japan av en jordbävning och flera efterföljande tsunamier som påverkade hundratusentals människor. Jehovas vittnen över hela världen skickade pengar och ställde villigt upp med sina krafter och yrkeskunskaper. Titta på vår film om hjälparbetet efter jordbävningen i Japan.

Brasilien: Översvämningar och jordskred orsakade hundratals människors död. Jehovas vittnen skickade 42 ton mat med lång hållbarhet, 20 000 vattenflaskor, 10 ton kläder och 5 ton städmaterial förutom medicin och andra förnödenheter.

Kongo-Brazzaville: När ett vapenförråd exploderade fick fyra Jehovas vittnen sina hem förstörda och 28 vittnen fick sina hem skadade. Mat och kläder gavs till de drabbade, och de vittnen som förlorat sina hem fick bo hemma hos andra vittnen.

Kongo-Kinshasa: Medicin gavs till många som drabbats av kolera. Kläder skänktes till dem som drabbats av översvämningar orsakade av skyfall. Medicinsk hjälp, utsäde och tonvis med kläder skänktes till dem i flyktingläger.

Venezuela: Häftiga skyfall orsakade översvämningar och jordskred. Hjälpkommittéer organiserade hjälp till 288 drabbade Jehovas vittnen. Mer än 50 nya hus byggdes. Dessutom ser hjälpkommittéer till att de vars hem hotas av Valenciasjöns stigande vattennivå får den hjälp de behöver.

Filippinerna

Filippinerna: Tyfoner orsakade översvämningar i vissa delar av landet. Jehovas vittnens kontor sände livsmedel och kläder till de drabbade, och vittnen på platsen hjälpte till med att städa upp efter att vattnet sjunkit undan.

Kanada: Efter en stor skogsbrand i Alberta fick Slave Lake-församlingen ett generöst bidrag från vittnen i området, pengar som skulle användas till uppröjningsarbetet. Eftersom inte alla pengar behövdes skänkte församlingen mer än hälften av bidraget till katastrofoffer i andra delar av världen.

Elfenbenskusten: Förnödenheter, husrum och medicinsk hjälp gavs till behövande före, under och efter ett krig som härjat i landet.

Fiji: På grund av stora översvämningar orsakade av häftiga skyfall drabbades 192 familjer som var Jehovas vittnen. De flesta av dem förlorade sina lantgårdar, deras källa till mat och inkomst. Matvaror tillhandahölls för att hjälpa dem.

Ghana: Översvämningsoffer i de östra delarna av landet försågs med mat, säd och husrum.

USA: Orkaner orsakade skador på 66 Jehovas vittnens hus i tre stater och förstörde 12 vittnens hus. Även om de flesta husägarna hade försäkringar skänktes medel till återuppbyggnadsarbetet.

Argentina: Församlingar av Jehovas vittnen hjälpte dem i landets södra del som hade fått sina hus förstörda av vulkanisk aska.

Moçambique: Mer än 1 000 människor som drabbats av torka försågs med matvaror.

Nigeria: Drygt 20 Jehovas vittnen som skadats i en allvarlig bussolycka fick ekonomisk hjälp. Man gav också hjälp till många i de norra delarna av landet som förlorat sina hem på grund av etniska och religiösa konflikter.

Benin: Översvämningsoffer fick medicin, kläder, moskitnät, färskt vatten och husrum.

Dominikanska republiken

Dominikanska republiken: Efter stormen Irene hjälpte församlingar till med att reparera hus och fylla behovet av material.

Etiopien: I två områden som drabbats av torka och i ett översvämningsområde skänktes medel för att tillgodose behoven hos de drabbade.

Kenya: De som drabbats av torka försågs med förnödenheter.

Malawi: Bistånd gavs till dem i flyktinglägret i Dzaleka.

Nepal: Ett jordskred orsakade omfattande skador på ett av Jehovas vittnens hus. En tillfällig bostad ordnades åt henne, och församlingen på platsen gav ytterligare hjälp.

Papua Nya Guinea: Mordbrännare brände ner åtta hus som tillhörde Jehovas vittnen. Man organiserade arbetet med att bygga upp dem igen.

Rumänien: Några Jehovas vittnen förlorade sina hus i en översvämning. Ett återuppbyggnadsarbete organiserades.

Mali: Medel skänktes från grannlandet Senegal till dem som saknade mat på grund av en torka som orsakat dåliga skördar.

Sierra Leone: Franska läkare som är Jehovas vittnen gav läkarvård åt vittnen som bor i krigsdrabbade områden.

Thailand: Förödande översvämningar orsakade stora skador i flera provinser. Hjälpteam reparerade och sanerade 100 hus och 6 Rikets salar.

Tjeckien: Jehovas vittnen i Slovakien gav hjälp åt flera vittnen i Tjeckien som fått sina hus skadade på grund av översvämningar.

Sri Lanka: Det mesta av katastrofarbetet efter en tsunami där är avklarat.

Sudan: Mat, kläder, skor och plastpresenningar skickades till Jehovas vittnen som hade tvingats lämna sina hem på grund av stridigheter i landet.

Tanzania: 14 familjer som är Jehovas vittnen förlorade sina ägodelar på grund av svåra översvämningar. Församlingar i området skänkte kläder och hushållsartiklar. Ett hus återuppbyggdes.

Zimbabwe: Torka har resulterat i brist på mat i ett område i landet. Mat och pengar har getts till de drabbade.

Burundi: Bistånd, däribland medicinsk vård, har getts till flyktingar.