Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Predikande längs Xingufloden

Predikande längs Xingufloden

I juli 2013 lämnade en grupp på 28 Jehovas vittnen staden São Félix do Xingu i Brasilien för att resa till området där cayapó- och jurunaindianerna bor. Gruppen åkte i en 15 meter lång flodbåt uppströms på Xingufloden, som sträcker sig drygt 200 mil norrut och mynnar ut i Amazonfloden.

De gjorde denna resa för att predika om Guds kungarike för dem som bor i byarna utmed floden. På tredje dagen kom de fram till byn Kokraimoro. De välkomnades av leende och gästfria bybor. En kvinna vinkade ivrigt till dem. Guiden som följde med gruppen förklarade att hennes gester betydde: ”Kom hit allesammans. Vi vill lära känna er!”

Vittnena pratade med alla de träffade, antingen på portugisiska eller med hjälp av tecken och gester. De färgglada bilderna i de bibliska publikationer de hade med sig var till stor hjälp. Många bybor tog gärna emot litteratur, speciellt broschyren Lyssna till Gud.

Gerson, som är specialpionjär i São Félix do Xingu, berättar hur en av byborna reagerade när han fick Min bok med bibliska berättelser: ”Han tittade på den och höll om den hårt med båda händerna. Han ville inte släppa den för ett ögonblick.”

Vittnena lämnade omkring 500 böcker, tidskrifter och broschyrer. I Kawatire lyssnade byborna med stort intresse till Bibelns löfte om att jorden ska bli ett paradis. ”Människorna i paradiset kommer att leva som vi gör”, sa Tonjaikwa, en gästfri cayapóindian.

Många i São Félix do Xingu kände till vittnenas utflykt. Simone, som var med på utflykten, sa att personer i hennes hemstad trodde att hon och hennes vänner inte ens skulle få komma in i byarna. Men det var inga problem. Simone berättar: ”Vi blev välkomnade, och vi predikade för alla.”