I Queens i New York gick 23 Jehovas vittnen nyligen igenom en kurs för att lära sig prata och läsa bengali, ett språk som talas i Bangladesh och i delar av Indien. Lärarna för den här snabbkursen var också Jehovas vittnen.

Det här var en av många språkkurser som hölls i USA och i andra länder. Målet med kurserna är att man ska kunna dela med sig av Bibelns budskap till människor som pratar andra språk.

Magaly, en av eleverna som lärde sig bengali, säger: ”Antalet som talar bengali där jag bor ökar snabbt. Människor vill ha svar på viktiga frågor som: Varför finns det så mycket lidande? När jag berättar om Guds underbara löften för framtiden vill de veta mer. Men språket utgör alltid ett hinder.”

För att hjälpa eleverna att lära sig språket så fort som möjligt använde lärarna inlärningsmetoder som gjorde undervisningen rolig. En metod innebar att inlärningen kombinerades med fysiska aktiviteter för att man skulle komma ihåg bättre.

Efter varje lektion praktiserade eleverna genast sina språkkunskaper genom att besöka människor som talar bengali och samtala om Bibeln med dem. Magaly säger: ”Människor blir fascinerade och vill veta varför jag lär mig deras språk. När de får veta varför och vilken ansträngning det innebär får de en känsla av hur viktigt vårt budskap är.”

Jehovas vittnen organiserar inte bara språkkurser, utan också kurser för dem som ska vara språklärare. Mellan januari 2006 och januari 2012 har 2 244 Jehovas vittnen i USA fått utbildning vid 38 sådana här lärarseminarier. Fram till den 1 september 2012 har Jehovas vittnens kontor i USA organiserat mer än 1 500 språkkurser som gett utbildning i 37 olika språk.