Dmitrij fick hjälp att göra stora förändringar i sitt liv och blev lyckligare.