Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnen återhämtar sig snabbare

Jehovas vittnen återhämtar sig snabbare

AUSTRALIEN: ”Patienter som är Jehovas vittnen och som nekar blodtransfusioner av religiösa skäl klarar sig oftast bättre än andra patienter”, rapporterar dagstidningen The Sydney Morning Herald för 2 oktober 2012.

Artikeln hänvisar till James Isbister, professor vid Sydney Medical School vid universitetet i Sydney. I artikeln sägs det: ”Professor Isbister konstaterar att Jehovas vittnen ofta fick bättre behandling eftersom läkare försökte hålla nere blodförlusten till ett minimum [hos dessa patienter]. Det resulterade i att de hade bättre chans att överleva och kortare sjukhusvistelse än de patienter som fick blodtransfusion under operationen.”

Isbisters uppfattning är inte på något sätt unik. Angående Jehovas vittnen som genomgått hjärtkirurgi sägs det i Archives of Internal Medicine, 13–27 augusti, 2012: ”Jehovas vittnen hade färre komplikationer och kortare sjukhusvistelse än likvärdiga patienter som fick blodtransfusioner.”