Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Blodtransfusioner – Vad säger läkare numera?

Jehovas vittnen har kritiserats i årtionden för att de inte vill ta emot blodtransfusioner. Det ställningstagandet, som grundar sig på den bibliska föreskriften att avhålla sig från blod, har ibland kolliderat med vad läkare har trott vara den bästa medicinska behandlingen för deras patienter. (Apostlagärningarna 15:29)

Men på senare tid har fler och fler erfarna röster inom läkarkåren pekat på medicinska skäl till att använda metoder där man undviker blodtransfusioner.

Vårnumret 2013 av den medicinska tidskriften Stanford Medicine Magazine, som ges ut av Stanford University School of Medicine, innehöll en särskild rapport om blod. En av artiklarna hette ”Mot strömmen – Vad ligger bakom minskningen av blodtransfusioner?” Artikelförfattaren, Sarah Williams, säger: ”Under det senaste årtiondet har forskningen visat att man på sjukhus runt om i världen använder donerat blod oftare, och i större mängd, än vad som behövs för att hjälpa patienter – både i operationssalar och sjukhussalar.”

Författaren citerar Patricia Ford, läkare och chef för centret för blodfri medicin och kirurgi vid Pennsylvania Hospital, som sa: ”Det finns en djupt rotad uppfattning inom den medicinska kulturen att människor kommer att dö om de inte har en viss mängd blod, att blod är den ultimata livräddaren ... Det är sant i vissa specifika situationer, * men för de flesta patienterna i de flesta situationerna stämmer det helt enkelt inte.”

Patricia Ford, som behandlar cirka 700 Jehovas vittnen varje år, sa också: ”Många läkare som jag har pratat med ... hade missuppfattningen att många patienter helt enkelt inte kan överleva utan att få blod. Jag har till och med tänkt så själv i viss mån. Men jag lärde mig snart att det går att behandla dessa patienter ändå om man bara tillämpar några enkla metoder.”

I augusti 2012 publicerade tidskriften Archives of Internal Medicine resultatet av en studie av patienter som genomgått hjärtkirurgi vid en viss klinik under en period på 28 år. Enligt studien klarade sig Jehovas vittnen bättre än en matchad kontrollgrupp av patienter som hade fått blodtransfusion. Jämfört med kontrollgruppen hade vittnena färre akuta komplikationer, bättre överlevnadsfrekvens direkt efter ingreppet och lika bra 20-årsöverlevnad.

I en artikel i The Wall Street Journal för 8 april 2013 konstaterades det: ”Blodfri kirurgi, dvs. operationer som utförs utan att använda donerat blod, har använts under flera år på patienter som av religiösa skäl inte vill ta emot blodtransfusioner. Numera tillämpar sjukhus den här metoden i större omfattning ... Kirurger som förespråkar blodfri kirurgi säger att metoden inte bara ger lägre kostnader i samband med att köpa, förvara, bearbeta, testa och överföra blod utan också minskar risken för transfusionsrelaterade infektioner och komplikationer som förlänger patientens sjukhushusvistelse.”

Det är därför inte underligt att Robert Lorenz, medicinskt ansvarig för blodhantering vid Cleveland Clinic, säger: ”Den första känslan är att man hjälper patienter om man ger dem blod. Men statistik som samlats in under lång tid pekar på motsatsen.”

^ § 5 För information om Jehovas vittnens syn på blod, se artikeln ”Vanliga frågor – Varför tar ni inte emot blodtransfusioner?