Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Rapport från årsmötet – oktober 2014

Guds rike har regerat i 100 år!

Rapport från årsmötet – oktober 2014

Den 4 oktober 2014 samlades drygt 19 000 för att vara med vid det 130:e årsmötet för Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Programmet hölls i Jehovas vittnens sammankomsthall i Jersey City i New Jersey och sändes via videolänk till flera andra platser.

Mark Sanderson, medlem av Jehovas vittnens styrande krets, var ordförande. Han inledde med att poängtera att årets möte var historiskt, eftersom det nu är 100 år sedan det messianska kungariket upprättades.

Broder Sanderson gick igenom tre av de viktigaste saker som riket har uträttat under de första 100 åren.

  • Ett världsvitt predikoarbete. Jehova har välsignat sitt folk, som outtröttligt har spridit de goda nyheterna om riket. Antalet förkunnare har ökat från bara några tusen år 1914 till över åtta miljoner under tjänsteåret 2014. Vi kommer att fortsätta predika tills Jehova säger att arbetet är klart.

  • Rikets undersåtar som grupp har skyddats. Religiösa och politiska myndigheter har motarbetat Jehovas vittnen och till och med försökt utrota oss helt och hållet. Men Jehova har skyddat sitt folk som grupp. Oräkneliga juridiska segrar, bland annat i högsta domstolen i USA och i Europadomstolen, visar att Jehova fortsätter att vaka över oss.

  • Människor med olika bakgrund har enats. Guds rike har fört samman människor med olika bakgrunder, nationaliteter och språk. Det har hjälpt dem att ta sig igenom många utmaningar och format dem till en enad grupp av människor som tillber Jehova. ”Det här är ett underverk som bara Jehova kan ligga bakom”, sa broder Sanderson. Han nämnde ännu en gång hur glada alla var över att få vara med vid det här historiska årsmötet.

Filmerna Bli Jehovas vän.

De här barnfilmerna, som vi har kunnat glädjas åt i mer än två år, var nästa sak som togs upp. Först presenterade broder Sanderson en film där barn från hela världen intervjuades. Barnen berättade uppriktigt och innerligt hur mycket de tycker om det de här filmerna har lärt dem, och publiken blev mycket rörd.

Därefter visade man en ny film, som heter ”Jehova gör dig modig”. Den här 12 minuter långa filmen handlar om den lilla israelitiska flickan i Bibeln som modigt berättade för Naamans hustru om Jehova. (2 Kungaboken 5:1–14) Filmen lades ut på jw.org måndagen den 6 oktober 2014 och finns tillgänglig på mer än 20 språk.

JW Language.

Broder Sanderson meddelade att det har kommit en ny app som kommer att hjälpa Jehovas vittnen som vill lära sig ett nytt språk för att utöka sin tjänst. Appen innehåller mer än 4 000 ord och fraser på 18 språk. Man arbetar för att fler ord och fraser, presentationer i tjänsten och andra funktioner ska läggas till.

JW Broadcasting.

Alla blev glada över att få reda på att det har kommit en ny tv-station som Jehovas vittnen sänder via internet. Under en testperiod kommer den enbart att sändas på engelska. Tv-stationen har sin bas vid huvudkontoret i Brooklyn i New York och kommer att sända filmer, musik och dramatiserade bibelläsningar. Varje månad kommer dessutom en medlem av den styrande kretsen, eller en av deras kommittéers medhjälpare, att leda ett nytt program.

Broder Sanderson visade en förhandsglimt av det första av de här programmen. Det leds av Stephen Lett från den styrande kretsen, och visar något av allt det arbete som lades ner på att göra i ordning tv-stationen. JW Broadcasting började sändas den 6 oktober 2014, och den finns på tv.jw.org.

”Guds rike, de första hundra åren”.

I en film berättade Samuel Herd, från den styrande kretsen, om hur Guds rike har hjälpt oss att gå framåt i vårt predikoarbete. Den innehöll gamla fotografier, iscensättningar och erfarenheter som berättades av äldre Jehovas vittnen. Där beskrevs hur man framställde och under många år visade ”Skapelsedramat i bilder”, hur man använde grammofoner, vittnesbördskort, informationsparader och högtalarbilar. Dessutom berättades det om hur vi blivit övade för tjänsten genom olika skolor.

Varför är det bra för oss att tänka på vad Guds rike har uträttat under de här första 100 åren? Det gör att det blir mer verkligt för oss och gör oss mer förväntansfulla inför framtiden.

Sånger för tillbedjan.

Alla blev glatt överraskade när David Splane, från den styrande kretsen, berättade om planerna att revidera vår sångbok, Sjung till Jehovas ära. Den kommer att få samma omslagsmaterial och silversnitt som den reviderade Nya världens översättning. Att man använder sig av dessa material av hög kvalitet visar vilken upphöjd plats musik har i vår tillbedjan.

Broder Splane berättade också att sångboken kommer att utökas med några fler sånger. Men vi behöver inte vänta på att den reviderade sångboken ska tryckas innan vi börjar använda de nya sångerna. De kommer att släppas på jw.org allteftersom de blir tillgängliga.

Tre av de nya sångerna hade betelfamiljen fått träna på tidigare under veckan, och dessa sjöngs nu vid årsmötet. Broder Splane dirigerade en kör som sjöng den nya sången med titeln ”Vår bön om riket”. Den här sången hade skrivits särskilt med tanke på att Guds rike nu varit upprättat i 100 år. Efter att kören först hade sjungit sången, sjöng resten av publiken den tillsammans med dem. Senare i programmet sjöng kören och publiken ytterligare en ny sång som heter ”Ge oss mod”.

Intervju.

Sedan spelades det upp en film där Gerrit Lösch, från den styrande kretsen, intervjuade tre gifta par som har lång erfarenhet av tjänst på Betel. De berättade om vilka förändringar de har fått vara med om genom åren och hur det visar att Guds folk är i rörelse. Broder Lösch nämnde att Bibeln förutsäger organisatoriska förbättringar, och han uppmuntrade alla att fortsätta hålla jämna steg med Jehovas organisation. (Jesaja 60:17)

”Förebilder och motbilder”.

Broder Splane höll det här talet, som förklarade varför våra publikationer på senare år inte har behandlat förebilder och motbilder lika mycket som de gjorde tidigare.

Förut har vi sagt att många trogna män och kvinnor som nämns i Bibeln förebildar olika grupper av trogna kristna i vår tid. På samma sätt trodde man att flera skildringar i Bibeln var profetior om Guds tjänare i vår tid. Det kan naturligtvis vara fascinerande att sätta sig in i sådana jämförelser. Så varför har vi inte skrivit lika mycket om sådana förebilder och motbilder på senare tid?

Bibeln antyder att vissa personer och händelser förebildade någon eller något större. När Bibeln drar en sådan tydlig parallell accepterar vi det naturligtvis. ”Men när Bibeln inte säger något om det gör inte vi det heller”, sa broder Splane. Vi ska vara försiktiga med att läsa in för mycket i bibeltexten. Om vi blir för upptagna med att leta efter förebilder och motbilder och deras uppfyllelser, kan vi dessutom gå miste om de praktiska, vardagliga lärdomar som vi alla kan få ut av Bibelns skildring, oavsett om vi har det himmelska eller det jordiska hoppet. (Romarna 15:4) *

”Kommer du att vara redo?”

Broder Lett höll ett tal som justerade vår förståelse av Jesus liknelse om de tio jungfrurna. (Matteus 25:1–13) Nu förstår vi liknelsen så här: Brudgummen är Jesus och jungfrurna är hans smorda efterföljare. (Lukas 5:34, 35; 2 Korinthierna 11:2) Liknelsen gäller de sista dagarna, och det är först under den stora vedermödan som den uppfylls helt. När Jesus talade om de fem dåraktiga jungfrurna menade han inte att många av hans smorda tjänare skulle vara illojala och behöva ersättas, utan han gav en kraftig varning. Alldeles som fem av jungfrurna var omdömesgilla och fem var dåraktiga, kommer alla smorda att var och en ha möjligheten att välja att vara antingen redo eller illojala.

Som nämndes tidigare vill vi inte läsa in för mycket i en biblisk skildring. Det skulle inte vara förståndigt att analysera varje enskild detalj i den här liknelsen för att hitta profetiska paralleller. I stället är det bra om vi försöker hitta lärdomar i liknelsen som vi kan tillämpa. Alla har ett eget ansvar att vara redo och låta sitt ljus lysa klart, oavsett om man tillhör de smorda eller de andra fåren. (Matteus 5:16; Markus 13:37; Johannes 10:16) Ingen annan kan vara lojal åt oss. Vi måste själva ”välja livet” genom att vara andligt redo och upptagna i tjänsten. (5 Moseboken 30:19)

”Liknelsen om talenterna.”

Anthony Morris, från den styrande kretsen, hjälpte sedan åhörarna att förstå den justerade förklaringen av liknelsen om talenterna. (Matteus 25:14–30) Nu förstår vi att liknelsens herre (Jesus) kommer att belöna slavarna (hans trogna smorda efterföljare på jorden) när han i framtiden kommer och ger dem liv i himlen. När Jesus beskrev vad som skulle hända med den ”onde och tröge” slaven förutsade han inte att många av hans smorda efterföljare skulle vara illojala. Det var i stället en påminnelse för de smorda att fortsätta att anstränga sig och en varning för dem att inte tänka eller göra som den onde slaven.

Vi kan ha praktisk nytta av den här liknelsen. Herren i liknelsen anförtrodde något värdefullt åt sina slavar. Jesus har på samma sätt anförtrott sina efterföljare något värdefullt – uppdraget att predika och göra lärjungar. Han tar hänsyn till våra omständigheter, men förväntar att vi alla gör vårt bästa i tjänsten. Broder Morris berömde alla i publiken för deras engagemang i den andliga verksamheten.

”Vem kommer snart att angripa Guds folk?”

Geoffrey Jackson, från den styrande kretsen, höll programmets sista tal med det här spännande temat. I talet behandlade broder Jackson hur Gog i Magog i framtiden kommer att leda ett angrepp mot Guds folk. (Hesekiel 38:14–23)

Tidigare har vi förstått det som att Gog är ett annat namn för Satan Djävulen sedan han kastats ner från himlen. Men broder Jackson tog upp flera frågor som uppstår om det skulle vara så. Jehova har till exempel förutsagt att när Gog är besegrad ska han ges ”till föda åt rovfåglar, fåglar, varje bevingad skapelse, och markens vilda djur”. (Hesekiel 39:4) Jehova har också förutsagt att ”Gog och hela hans larmande hop” ska begravas på jorden. (Hesekiel 39:11) Men skulle något av det kunna hända en andevarelse? Satan kommer att kastas i avgrunden och hållas där i 1 000 år, han kommer inte att bli uppäten eller begraven. (Uppenbarelseboken 20:1, 2) Och efter de 1 000 åren kommer Satan att släppas ut ur avgrunden och ”gå ut för att vilseleda de nationer som är vid jordens fyra hörn, Gog och Magog”. (Uppenbarelseboken 20:7, 8) Satan kan ju inte vilseleda Gog, om det är han som är Gog.

Broder Jackson förklarade att Gog i Magog i Hesekiels profetia inte syftar på Satan, utan på en sammanslutning av länder som i framtiden kommer att angripa Guds folk. Angreppet från Gog är sannolikt detsamma som angreppet från ”Nordens kung” och det från ”jordens kungar”. (Daniel 11:40, 44, 45; Uppenbarelseboken 17:12–14; 19:19)

Vem är då ”Nordens kung”? Det får framtiden utvisa. Hur som helst blir vår tro starkare av att vår förståelse av de här framtida händelserna blir tydligare ju närmare de kommer. Vi är inte rädda för angreppet mot Guds folk, för vi vet att när Gog i Magog anfaller kommer han att förlora och sedan bli helt tillintetgjord. Men Guds folk kommer alltid att finnas kvar. *

Avslutning.

Broder Sanderson berättade att Nya världens översättning nu finns i pocketformat. En ny inläsning av Bibeln håller på att utarbetas, med olika röster för de olika personerna i Bibeln. De här inspelningarna kommer att finnas på jw.org, och Matteusevangeliet blir den första boken som läggs ut.

Broder Sanderson berättade också att vår årstext för 2015 är Psalm 106:1: ”Tacka Jehova, ty han är god.” Han uppmanade alla att söka efter anledningar att vara tacksamma varje dag.

Man avslutade med att sjunga en tredje ny sång, ”Ditt namn är Jehova”. Alla sju medlemmarna av den styrande kretsen anslöt sig till kören på scenen när alla närvarande sjöng den här vackra nya sången. Det var en passande avslutning på ett historiskt möte!

^ § 22 Det här talet och de två följande talen var grundade på artiklar som kommer att finnas med i Vakttornet för 15 mars 2015.

^ § 30 Det här talet var grundat på en artikel som kommer att finnas med i Vakttornet för 15 maj 2015.