Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Bildgalleri 5 från Warwick (september 2015–februari 2016)

Bildgalleri 5 från Warwick (september 2015–februari 2016)

I det här bildgalleriet visas foton av hur arbetet vid Jehovas vittnens nya huvudkontor gått framåt från september 2015 till februari 2016.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

7 oktober 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Ett brovalv transporteras till brofästet. Bildäck användes för att skydda valvet när det lastades av från lastbilen. Bron kommer att skydda känsliga våtmarker.

13 oktober 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Det gröna taket är täckt med en växt som kallas sedum. Det är en suckulent som ändrar färg innan den går i vinterdvala, och man har planterat 16 olika sorter på taken. Gröna tak är miljövänliga eftersom de tar hand om regnvattnet, minskar energiförbrukningen och endast är i behov av ogräsrensning för att frodas.

13 oktober 2015 – Bostadshus D

En snickare sätter upp lister i köket i en av bostäderna. Vid slutet av februari 2016 hade snickeriavdelningen monterat över 60 procent av all köksinredning.

16 oktober 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Elektriker installerar LED-lampor som kommer att lysa upp Vakttornets logotyp på tornet som vetter mot gårdsplanen.

21 oktober 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Hela huvudbyggnaden är upplyst på kvällen. Högst upp i tornet har man utsikt över anläggningen och omgivningarna.

22 oktober 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Anläggningsarbetare har gjort underarbetet för en väg för utryckningsfordon och gjuter nu betong. Täckväven i bakgrunden har lagts ut för att minska erosionen under arbetet.

9 november 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Byggarbetare monterar ett takfönster över en lobby med hissar. Elva takfönster släpper in dagsljus i huvudbyggnaden.

16 november 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En svetsare kapar stålrör till kylsystemet med hjälp av en gassvets med syre och acetylen.

30 november 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

En snickare monterar en underliggande fönsterbräda. När den är vågrät och gipsskivorna är monterade så monteras en överliggande fönsterbräda.

17 december 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Gatsten läggs under en regnig dag. Till höger på fotot jämnar man till två lager grus. I förgrunden lägger man gatstenar med hjälp av en grävmaskin med hydrauliskt grepp. Till vänster täcks jordskiktet av täckplast för att förhindra erosion.

24 december 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Byggarbetare drar kablar för mellanspänning till en transformatorstation som förser anläggningen i Warwick med el.

5 januari 2016 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

En byggarbetare arbetar med taket på en gångbro mellan besöksparkeringen och huvudbyggnaden. Gångbron kommer att skydda besökare från väder och vind.

5 januari 2016 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En tekniker justerar inställningarna för en varmvattenberedare. Alla fyra varmvattenberedare på anläggningen i Warwick är nu installerade.

8 februari 2016 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Torktumlare installeras i tvätteriet. Torktumlarna har olika kapacitet, från 6 till 45 kilo. Tvättmaskiner kommer att installeras längs väggen till vänster.

8 februari 2016 – Anläggningen i Tuxedo

Gerrit Lösch, medlem av den styrande kretsen, leder betelfamiljens vakttornsstudium. Programmet sänds även till andra platser där byggarbetare som jobbar i Warwick bor.

19 februari 2016 – Bostadshus A

Interiöravdelningen levererar mattor till ett av bostadshusen. Över 65 000 kvadratmeter matta beställdes till anläggningen i Warwick.

22 februari 2016 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Mellan september 2015 och februari 2016 blev Bostadshus C och D klara för inflyttning, och då kunde byggarbetare bo där. Alla hissar i byggnaderna installerades. Arbetet med vägarna i bostadsområdet blev färdigt, inklusive stenläggningen. Tack vare den milda vintern kunde trädgårdsarbetet gå framåt snabbare än planerat.

24 februari 2016 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En undertaksmontör går på styltor och installerar bärverk för undertak. Vägg- och innertaksavdelningen tar hand om ramverk, isolering, montering av gipsskivor, gipsning samt tätar öppningar i väggarna för att förhindra att eld och rök ska sprida sig.

Ta reda på mer

BYGGPROJEKT

De bygger gärna utan att få betalt

Under de senaste 28 åren har Jehovas vittnen varit med i byggprojekt i 120 länder. Alla har villigt gett av sina förmågor och sin tid, men utan lön. Läs mer om det här unika byggnadsprogrammet.