Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Bildgalleri 5 från Warwick (september 2015–februari 2016)

Bildgalleri 5 från Warwick (september 2015–februari 2016)

I det här bildgalleriet visas foton av hur arbetet vid Jehovas vittnens nya huvudkontor gått framåt från september 2015 till februari 2016.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

7 oktober 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Ett brovalv transporteras till brofästet. Bildäck användes för att skydda valvet när det lastades av från lastbilen. Bron kommer att skydda känsliga våtmarker.

13 oktober 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Det gröna taket är täckt med en växt som kallas sedum. Det är en suckulent som ändrar färg innan den går i vinterdvala, och man har planterat 16 olika sorter på taken. Gröna tak är miljövänliga eftersom de tar hand om regnvattnet, minskar energiförbrukningen och endast är i behov av ogräsrensning för att frodas.

13 oktober 2015 – Bostadshus D

En snickare sätter upp lister i köket i en av bostäderna. Vid slutet av februari 2016 hade snickeriavdelningen monterat över 60 procent av all köksinredning.

16 oktober 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Elektriker installerar LED-lampor som kommer att lysa upp Vakttornets logotyp på tornet som vetter mot gårdsplanen.

21 oktober 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Hela huvudbyggnaden är upplyst på kvällen. Högst upp i tornet har man utsikt över anläggningen och omgivningarna.

22 oktober 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Anläggningsarbetare har gjort underarbetet för en väg för utryckningsfordon och gjuter nu betong. Täckväven i bakgrunden har lagts ut för att minska erosionen under arbetet.

9 november 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Byggarbetare monterar ett takfönster över en lobby med hissar. Elva takfönster släpper in dagsljus i huvudbyggnaden.

16 november 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En svetsare kapar stålrör till kylsystemet med hjälp av en gassvets med syre och acetylen.

30 november 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

En snickare monterar en underliggande fönsterbräda. När den är vågrät och gipsskivorna är monterade så monteras en överliggande fönsterbräda.

17 december 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Gatsten läggs under en regnig dag. Till höger på fotot jämnar man till två lager grus. I förgrunden lägger man gatstenar med hjälp av en grävmaskin med hydrauliskt grepp. Till vänster täcks jordskiktet av täckplast för att förhindra erosion.

24 december 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Byggarbetare drar kablar för mellanspänning till en transformatorstation som förser anläggningen i Warwick med el.

5 januari 2016 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

En byggarbetare arbetar med taket på en gångbro mellan besöksparkeringen och huvudbyggnaden. Gångbron kommer att skydda besökare från väder och vind.

5 januari 2016 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En tekniker justerar inställningarna för en varmvattenberedare. Alla fyra varmvattenberedare på anläggningen i Warwick är nu installerade.

8 februari 2016 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Torktumlare installeras i tvätteriet. Torktumlarna har olika kapacitet, från 6 till 45 kilo. Tvättmaskiner kommer att installeras längs väggen till vänster.

8 februari 2016 – Anläggningen i Tuxedo

Gerrit Lösch, medlem av den styrande kretsen, leder betelfamiljens vakttornsstudium. Programmet sänds även till andra platser där byggarbetare som jobbar i Warwick bor.

19 februari 2016 – Bostadshus A

Interiöravdelningen levererar mattor till ett av bostadshusen. Över 65 000 kvadratmeter matta beställdes till anläggningen i Warwick.

22 februari 2016 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Mellan september 2015 och februari 2016 blev Bostadshus C och D klara för inflyttning, och då kunde byggarbetare bo där. Alla hissar i byggnaderna installerades. Arbetet med vägarna i bostadsområdet blev färdigt, inklusive stenläggningen. Tack vare den milda vintern kunde trädgårdsarbetet gå framåt snabbare än planerat.

24 februari 2016 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En undertaksmontör går på styltor och installerar bärverk för undertak. Vägg- och innertaksavdelningen tar hand om ramverk, isolering, montering av gipsskivor, gipsning samt tätar öppningar i väggarna för att förhindra att eld och rök ska sprida sig.