Det här bildgalleriet visar hur arbetet vid Jehovas vittnens nya huvudkontor färdigställdes och hur volontärer har kunnat börja använda det från september 2016 till februari 2017.

Foto av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar