Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Bildgalleri 4 från Warwick (maj–augusti 2015)

Bildgalleri 4 från Warwick (maj–augusti 2015)

I det här bildgalleriet visas foton av hur arbetet vid Jehovas vittnens nya huvudkontor har gått framåt från maj till augusti 2015.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

6 maj 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

En montör förbereder för att sänka ner en filtreringsanordning i Sterling Forest Lake (Blue Lake). Det ska förhindra att bråte tar sig igenom det lågbelägna utloppet av sjön.

6 maj 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Sprutbetong sprutas på takräcket till servicebyggnaden. Det går snabbare att använda sprutbetong än att gjuta på traditionellt sätt.

15 maj 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

En fotograf från dokumentationsavdelningen tar bilder på bygget. Jehovas vittnens styrande krets tittar varje vecka på bilder för att se hur projektet går framåt.

30 maj 2015 – Tuxedoanläggningen

Två volontärer från södra Kalifornien har kommit för att jobba på VVS-avdelningen. Den här dagen kom de tillsammans med hundratals andra till Tuxedo, som är utgångspunkt för bygget i Warwick. Den 1 augusti kom rekordmånga nya arbetare till projektet – 707 stycken.

9 juni 2015 – Bostadshus B

Entreprenörer använder en lyftkran för att få en yttervägg på plats. Bostadshus B var den sista bostadsbyggnaden som fick väggar och fönster monterade.

16 juni 2015 – Bostadshus C och D

Entreprenörer installerar gångbron som sammanbinder bostadshus C och D.

25 juni 2015 – Bostadshus C

Trädgårdsarbetare lägger ut gräsmatta på tomtens västra sida.

2 juli 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Ett team renoverar fördämningens primära utskov. Det byggdes på 50-talet. Renoveringen görs för att utskovet ska anpassas för de kraftiga stormar och skyfall som nu drabbar området. Därigenom skyddas omgivningen från översvämningar.

15 juli 2015 – Bostadshus A

En del inomhusarbete, som målning och rörisolering, utfördes i skift för att minska antalet arbetare på området. Hundratals jobbade det sena skiftet, från klockan 15:00 till 02:00.

20 juli 2015 – Bostadshus D

En i VVS-teamet visar hur man isolerar rör.

21 juli 2015 – Bostadshus B

Bron som går mellan bostadshus B och servicebyggnaden målas.

27 juli 2015 – Tuxedoanläggningen

På parkeringen väntar många arbetare på att få skjuts till Warwick. En lång rad av bussar tar arbetarna till och från byggarbetsplatsen.

27 juli 2015 – Tuxedoanläggningen

Tre byggarbetare från Warwick blir klippta. Varje vecka klipps mer än 400 personer på frisörsalongerna i Tuxedo, Warwick och lagerlokalen i Montgomery.

3 augusti 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Man förbereder gjutformar för att kunna gjuta betong på området där man utvinner bergvärme. 120 borrhål, några så djupa som 150 meter, ger extra värme under vintern och kyla under sommaren. Bergvärmen reducerar kostnader och miljöpåverkan.

7 augusti 2015 – Montgomery i New York

Inköpta varor tas emot, paketeras och skickas vidare till Warwick.

14 augusti 2015 – Tuxedo Park i New York

Två arbetare (andra och tredje från höger) som jobbar i Warwick har trevligt och äter med en familj som bor i närheten. Många familjer som är Jehovas vittnen låter volontärer bo i deras hem under byggprojektet.

17 augusti 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

En arbetare kontrollerar höjdnivåer med ett automatiskt avvägningsinstrument.

20 augusti 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Fönstermonteringen är färdig i huvudlobbyn, där besökare kommer att anlända för guidningar.

26 augusti 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Mellan maj och augusti färdigställdes taket och väggarna på bostadshus B, det sista av bostadshusen. Alla gångbroar mellan byggnaderna blev klara, och mycket markarbete kunde påbörjas.