Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Bildgalleri 3 från Warwick (januari–april 2015)

Bildgalleri 3 från Warwick (januari–april 2015)

I det här bildgalleriet visas foton av hur arbetet vid Jehovas vittnens nya huvudkontor gått framåt från januari till april 2015.

Skiss av den färdiga anläggningen i Warwick. Medurs från vänster:

  1. Fordonsverkstad

  2. Parkeringshus för besökare

  3. Servicebyggnad/Parkering för boende

  4. Bostadshus B

  5. Bostadshus D

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus A

  8. Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

2 januari 2015 – Fordonsverkstad

Harold Corkern, medhjälpare till den styrande kretsens utgivarkommitté, håller ett bibliskt tal med temat ”Nå din fulla potential”. Det kommer regelbundet talare till Warwick för att uppmuntra byggarbetarna.

14 januari 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Den vita presenningen skyddar arbetarna och gör att de kan fortsätta arbetet under vintern. I den här delen av byggnaden kommer köket, matsalen, tvätten och vårdavdelningen att finnas.

16 januari 2015 – Bostadshus D

Elektriker förbereder för att dra el. Mer än 12 000 meter kabel har redan dragits i bostadshusen. Elarbeten påbörjades strax efter att tomten i Warwick hade köpts och kommer att fortsätta tills hela projektet är färdigt.

16 januari 2015 – Bostadshus A

En byggarbetare maskerar kanterna på en balkong med silvertejp innan den ska göras vattentät. Här på översta våningen får balkongerna en beläggning med polymetylmetakrylat (PMMA) – ett vattentätt skikt som kan appliceras snabbt i flytande form.

23 januari 2015 – Bostadshus A

Far och dotter samarbetar med att dra elkablar till bostadsrum.

6 februari 2015 – Fordonsverkstad

Hungriga arbetare äter lunch i den tillfälliga matsalen. Varje dag serveras mer än 2 000 portioner under lunchen.

12 februari 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Ett arbetslag monterar armering i grunden till verkstäderna.

12 februari 2015 – Bostadshus C

Brev från barn som vill tacka byggarbetarna. Många av byggvolontärerna stannar bara en kort period. Det kommer ungefär 500 nya arbetare varje vecka. I februari arbetade omkring 2 500 personer på Warwickprojektet varje dag.

24 februari 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Omkring 60 procent av projektet är färdigt. Från januari till april 2015 blev man färdiga med bostadshusens betongstommar och huvudbyggnadens stålstomme. Under den perioden började man också montera betongelement på servicebyggnaden, anlägga gångvägar mellan bostadshusen och renovera fördämningen till Sterling Forest Lake (Blue Lake).

25 februari 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Bilden är tagen längst ner från ett trapphus. Inhyrda entrepenörer byggde formen till det här trapphuset med fem våningar, och volontärer bland vittnena göt sedan betongen.

26 februari 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Det är en kall dag, och arbetslaget monterar armering till första våningen. Nästan 130 centimeter snö föll över Warwick mellan januari och mars. Ett snöröjarlag höll snön borta från arbetsplatsen, och arbetarna kunde värma sig i värmebaracker.

12 mars 2015 – Parkeringshus för besökareTakplåt monteras på de förtillverkade takstolarna. Mot slutet av april var nästan alla av bostadshusens sadeltak färdiga och på plats. De sista taken kommer att vara monterade på bostadshus B i mitten av juni.

12 mars 2015 – Parkeringshus för besökare

18 mars 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Utsikt från en av byggkranarna mot bostadshus B.

18 mars 2015 – Servicebyggnad/Parkering för boende

Rörmokare tittar på ritningarna för parkeringshuset. Totalt behövs över 3 400 godkända ritningar för hela projektet.

23 mars 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Arbetare står på en bomlift och fäster presenningar för att skydda byggnaden. Flera olika kurser hålls för att arbetarna ska kunna använda liftarna och annan utrustning på ett säkert sätt. Förutom en allmän orienteringskurs har man också säkerhetskurser för bomliftar, saxliftar, fallskyddsutrustning, andningsskydd och lastsäkring och signalering vid kranlyft.

30 mars 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

Utsikt västerut mot bostadshusen. I slutet av april arbetade man för fullt med vvs- och elinstallationer i bostadshus A, B och D som syns på bilden. I bostadshus C (inte på bilden) hade man börjat gipsa, kakla och måla.

15 april 2015 – Bostadshus B

Två arbetare på en bomlift täcker ytterväggarna med en luftspärr som är ånggenomsläpplig. Det tar omkring två månader att täcka vart och ett av bostadshusen med det här skiktet.

27 april 2015 – Huvudbyggnad med kontor och serviceavdelningar

Murare murar en vägg av granitsten. I den här delen av byggnaden kommer lastbryggan och olika serviceutrymmen att finnas.

30 april 2015 – Byggarbetsplatsen i Warwick

En inhyrd dykare byter ut en gammal ventil i Blue Lake. Vattennivån i sjön kan nu sänkas med ett knapptryck, så att man kan undvika översvämningar när det blir oväder.