Jehovas vittnens två stora byggnadsprojekt i USA går framåt, mycket tack vare ett hårt arbete av volontärer från hela landet.

Wallkill, staten New York: 1 600 Jehovas vittnen bor i de här anläggningarna, som är ett centrum för produktionen av litteratur till Jehovas vittnen i USA. För att utöka verksamheten i Wallkill bygger byggnadsarbetare – många av dem volontärer – en ny tre våningar hög kontorsbyggnad, ett parkeringshus och en tre våningar hög bostadsbyggnad. År 2012 hade frivilliga arbetare redan färdigställt en byggnad för teknisk utrustning och byggt ut matsalen med 200 platser.

Jehovas vittnen har administrativa centrum, som kallas avdelningskontor, i många länder, däribland Brasilien, Mexiko och Tyskland. Bland Jehovas vittnens anläggningar i USA ingår ett utbildningscentrum i Patterson i staten New York och kontorsbyggnader i Brooklyn i New York. När utbyggnaden är färdig kommer Wallkill att vara den största anläggning i världen som används av Jehovas vittnen.

Warwick, staten New York: Den här anläggningen kommer att tjäna som Jehovas vittnens nya huvudkontor. De tomma byggnader som fanns på tomten har fraktats bort. Vittnena har köpt ett stycke land cirka en mil därifrån, i Tuxedo, där man ska förvara maskiner och byggnadsmaterial. Berörda myndigheter har godkänt den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen för projektet. När situationsplanen är godkänd kommer en ansökan om bygglov att lämnas in. Under tiden kommer Jehovas vittnens huvudkontor att fortsätta drivas från Brooklyn i New York.