Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Bildgalleri 2 från Wallkill (november 2014–november 2015)

Bildgalleri 2 från Wallkill (november 2014–november 2015)

Jehovas vittnen har nyss byggt ut och renoverat sina byggnader i Wallkill i staten New York. Här är några bilder som visar lite av allt det arbete som utfördes mellan november 2014 och november 2015.

Flygfoto som togs den 15 oktober 2015 över tomten i Wallkill.

  1. Tryckeri

  2. Kontorsbyggnad 1

  3. Bostadshus E

  4. Matsal

  5. Tvätteri

  6. Kontorsbyggnad 2

  7. Bostadshus D

 

4 december 2014 – Kontorsbyggnad 2

Området kring den nya kontorsbyggnaden står redo för stensättning och trädgårdsanläggning. Gångvägen nere till vänster värms upp så att man inte halkar på vintern. I den här byggnaden finns betelkontoret, tjänsteavdelningen och kontor för avdelningskontorets kommitté.

5 december 2014 – Bostadshus D

En arbetare slipar golvet inför golvläggning. Slipmaskinen är kopplad till en dammsugare för att minimera slipdamm i luften.

9 januari 2015 – Bostadshus E

Den renoverade entrén till bostadshus E, där det bor mer än 200 beteliter. Vid renoveringen installerade man nya, energieffektiva fönster och ett nytt brandlarmsystem.

9 februari 2015 – Tryckeri

En tekniker kopplar in telekommunikationsutrustning för de lokaler där man tränar upp hantverkare. Här ska man kunna få utbildning inom bland annat VVS, el och säkerhet.

17 februari 2015 – Tryckeri

En elektriker installerar LED-belysning i byggnaden för utbildning av hantverkare.

2 mars 2015 – Kontorsbyggnad 1

En byggarbetare mäter avståndet mellan kabelrör. Den här lokalen renoverades för att rymma några av avdelningskontorets avdelningar som tidigare var i Brooklyn.

3 mars 2015 – Bostadshus D

En rörmokare gör en fördelare för tappvarmvatten.

31 mars 2015 – Bostadshus D

Med hjälp av en bomlift tätar man ett fönster. Bara i den här byggnaden finns det 298 sådana här energieffektiva fönster som drar ner utgifterna under både sommar och vinter.

17 april 2015 – Kontorsbyggnad 1

Några murare återuppbygger en mur från 1970-talet med samma stenar som fanns i den gamla muren. Den finns på mittenparkeringen, mellan kontorsbyggnad 1 och bostadshus E.

17 april 2015 – Kontorsbyggnad 1

En byggarbetare slipar en vägg för att göra den klar för målning. I den här byggnaden finns ekonomiavdelningen, dataavdelningen och inköpsavdelningen.

8 juni 2015 – Bostadshus D

En elektriker drar kabel på taket för att ansluta en åskledare. Tanken är att blixtarna ska träffa åskledaren, som i sin tur leder elektriciteten vidare ner i marken. På så sätt skyddas byggnaden från att ta skada.

8 juni 2015 – Bostadshus D

När man expanderade anläggningen i Wallkill var man noga med att bevara den befintliga miljön, till exempel många av de träd som syns på den här bilden. Vattentornet till vänster rymmer ca 150 000 liter och är en viktig del av anläggningens vattenförsörjning. Det är även en säkerhet vid eventuell brand.

25 juni 2015 – Kontorsbyggnad 1

En snickare sätter fast klossar av körsbärsträ vid en vägg i hörsalen. De 1 800 klossarna är olika tjocka och hindrar ljudet från att studsa.

9 juli 2015 – Kontorsbyggnad 2

Charles Reed har tjänat vid Betel sedan 1958. Han hjälpte till att designa och installera betongfundament till tryckpressarna när man på Betel i Brooklyn tryckte litteratur till USA och andra länder. Under projektet i Wallkill har han arbetat med kvalitetskontroll.

17 augusti 2015 – Kontorsbyggnad 1

Arbetare lastar av nya stolar till den renoverade hörsalen. Där finns 812 sittplatser.

21 september 2015 – Kontorsbyggnad 1

Vid renoveringen av hörsalen installerade man bland annat nya bildskärmar och ljuddämpande takplattor.

12 oktober 2015 – Bostadshus D

Mottagningen på vårdavdelningen byggs. För att tillgodose patienternas behov har man gjort korridorerna bredare och badrummen större.

15 oktober 2015 – Tomten i Wallkill

Ett flygfoto av anläggningen i Wallkill, där ca 2 000 beteliter bor. Det stora expansionsprojektet, som inbegrep att bygga ut eller renovera 102 000 kvadratmeter, blev klart den 30 november 2015.