Gå direkt till innehållet

Bildgalleri 1 från Storbritannien (januari–augusti 2015)

Bildgalleri 1 från Storbritannien (januari–augusti 2015)

Jehovas vittnens avdelningskontor i Storbritannien ska flyttas ungefär 70 kilometer österut, från Mill Hill i London till en tomt utanför Chelmsford i Essex. Från januari till augusti 2015 började man ställa i ordning bostäder och en matsal för byggarbetarna på angränsande områden.

23 januari 2015 – Avdelningskontorets tomt

Med tillstånd från myndigheterna på orten började man fälla träd på tomten för att förbereda inför bygget. Man såg till att arbetet var färdigt innan fåglarna skulle börja häcka. Träfliset används till gångvägar och timret sparas för att användas senare under projektet.

30 januari 2015 – Byggarbetarnas matsal

En elektriker monterar eluttag till tv-skärmar. Det här var tidigare ett motell men byggs nu om för att användas som kök och matsal. På tv-skärmarna kommer byggarbetarna kunna se olika andliga program, till exempel morgontillbedjan och betelfamiljens vakttornsstudium.

23 februari 2015 – Avdelningskontorets tomt

Volontärer håller på att ställa upp ett byggstängsel som så småningom kommer att innesluta större delen av byggarbetsplatsen. Tomten ligger på landsbygden och därför har man försökt att göra så liten inverkan som möjligt på djurlivet. Byggstängslets nederkant är till exempel 20 centimeter ovanför marken för att grävlingar ska kunna fortsätta att söka föda i området nattetid.

23 februari 2015 – Avdelningskontorets tomt

Man anlägger en tillfällig väg mellan området där byggarbetarna ska bo och själva byggarbetsplatsen.

5 mars 2015 – Avdelningskontorets tomt

En flygbild med utsikt västerut, där man kan se hela den tillfälliga vägen. Uppe till höger ser man att vägen ansluter till byggarbetsplatsen. Byggnaderna nere till vänster håller på att byggas om till lägenheter för byggarbetarna. De kommer även att få bo i tillfälliga bostäder som kommer att ställas upp på fälten intill.

20 april 2015 – Tillfälligt bostadsområde

En medlem av Jehovas vittnens styrande krets och en annan representant för huvudkontoret besöker bygglaget. Senare den veckan hölls ett specialmöte som streamades till alla Rikets salar på de brittiska öarna. Man meddelade då att stadsfullmäktige i Chelmsford kvällen innan hade gett klartecken för att nästa fas av projektet kunde påbörjas.

13 maj 2015 – Byggområdet

Man täcker marken för att skydda de två stora ekarnas rotsystem. Det här är vägen in till byggarbetsplatsen, och den här lösningen gör att tung utrustning kan transporteras utan att man skadar trädens rötter.

21 maj 2015 – Tillfälligt bostadsområde

Arbetare gräver schakt för ledningar till de tillfälliga bostäderna. I bakgrunden ser man de första av 50 hus som byggarbetarna kommer att bo i under projektet.

16 juni 2015 – Tillfälligt bostadsområde

En rörmokare jobbar med vattenledningarna under ett av de tillfälliga bostadshusen.

16 juni 2015 – Tillfälligt bostadsområde

En flygbild med utsikt västerut, där man ser de tillfälliga bostäderna. I förgrunden har det förberetts för fler hus. I byggnaderna till vänster finns bland annat byggarbetarnas matsal. Avdelningskontoret kommer att byggas på tomten i mitten längst bort.

16 juni 2015 – Tillfälligt bostadsområde

En tekniker skarvar en fiberoptikkabel. Redan tidigt under projektet behövdes internetuppkoppling och ett nätverk för att man skulle kunna samordna bygget och kommunicera med andra avdelningskontor och huvudkontoret.

6 juli 2015 – Avdelningskontorets tomt

En entreprenör använder GPS för att avgöra var man ska gräva undersökningsschakt. Med hjälp av de här schakten kan arkeologer undersöka området innan byggarbetet påbörjas. Det finns lämningar av en romersk bosättning i Chelmsford, men man har inte hittat några betydande fornlämningar på byggområdet trots att man hittills grävt 107 schakt.

6 juli 2015 – Byggområdet

Dörrfoder sågas till. Några av byggnaderna på området renoveras och görs om till verkstäder. Här kommer det även att finnas tillfälliga kontor och plats för serviceavdelningar.

6 juli 2015 – Byggområdet

En dumper lastas med jord.

7 juli 2015 – Avdelningskontorets tomt

En flygbild med utsikt norrut över den 34 hektar stora tomten. En stor väg i närheten (ej på bilden) är en utmärkt förbindelse till hamnar, flygplatser och London.

23 juli 2015 – Avdelningskontorets tomt

Entreprenörer river befintliga byggnader för att göra plats för det nya avdelningskontoret.

20 augusti 2015 – Byggområdet

En 60-tons kran sänker ner delar av en barack, och i förgrunden har det förberetts för fler baracker. De kommer att användas som kontor under byggprojektet.