Jehovas vittnens avdelningskontor i Storbritannien ska flyttas ungefär 70 kilometer österut, från Mill Hill i London till en tomt utanför Chelmsford i Essex. Från januari till augusti 2015 började man ställa i ordning bostäder och en matsal för byggarbetarna på angränsande områden.