Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Bildgalleri 2 från Storbritannien (september 2015–augusti 2016)

Bildgalleri 2 från Storbritannien (september 2015–augusti 2016)

Jehovas vittnens avdelningskontor i Storbritannien ska flyttas ungefär 70 kilometer österut, från Mill Hill i London till en tomt utanför Chelmsford i Essex. I det här bildgalleriet visas foton av hur arbetet med det nya avdelningskontoret har gått framåt från september 2015 till augusti 2016.

 

29 oktober 2015 – Byggområdet

Arbetare gjuter betong framför ett garage där service av byggmaskiner kommer att göras.

9 december 2015 – Byggområdet

Entreprenadarbetare fäster takplattor på en byggnad som kommer att rymma kontor och en matsal under bygget.

18 januari 2015 – Byggområdet

Vid huvudentrén används en grävmaskin med ett skördaraggregat för att ta bort utvalda träd. Skördaraggregatet tar tag i trädet, kapar stammen och lyfter sedan undan trädet. Innan projektet är klart kommer man att plantera tusentals träd för att kompensera för de träd som tagits bort.

31 mars 2016 – Avdelningskontorets tomt

Arbetare avlägsnar oönskat material som den förre ägaren lämnat kvar i marken på tomten. Jorden kan sedan renas och återanvändas.

14 april 2016 – Avdelningskontorets tomt

Arbetare förbereder för att lyfta tillfälliga baracker på plats med en lyftkran. Både det permanenta bygglaget och entreprenörer kommer att använda de här barackerna som kontor och servicelokaler.

5 maj 2016 – Avdelningskontorets tomt

Återvinningsbart material sorteras i avsedda återvinningscontainrar. Byggkommittén hade som mål att sortera upp 95 procent av allt ofarligt avfall från soptipparna, men i nuläget har man överträffat det målet. Dessutom har 89 procent av allt rivningsavfall, däribland tegelstenar, betong och virke, återanvänts någon annanstans på byggplatsen.

23 maj 2016 – Byggområdet

En utomhusarbetare fyller igen en ledningsgrav. Ledningarna går till tillfälliga boenden för byggarbetare.

26 maj 2016 – Avdelningskontorets tomt

En entreprenadarbetare tar ett jordprov för att se om jorden är lämplig att använda till vägar runt om på tomten.

31 maj 2016 – Skiss över avdelningskontorets tomt

Den 31 maj 2016 godkände Jehovas vittnens styrande krets det här förslaget. Det gör att man kan gå vidare med byggprojektet, för man har redan fått godkännande och bygglov av lokala myndigheter.

16 juni 2016 – Byggområdet

Oönskat material sorteras bort från jord som funnits på tomten. Jorden kan då återanvändas någon annanstans på tomten. Det här minskar kostnaderna för att dumpa jord någon annanstans och skaffa nytt material.

20 juni 2016 – Avdelningskontorets tomt

Området där huvudinfarten kommer att ligga rensas. Arbetet fortgick trots en månad med väldigt mycket regn, vilket förvandlade delar av byggplatsen till lervälling.

18 juli 2016 – Byggområdet

Vägar sprejas med vatten för att minska mängden dammpartiklar i luften. Byggkommittén har åtagit sig att följa de normer som satts upp av organisationen Considerate Constructors Scheme (CCS). Det innebär att de håller byggområdet rent och snyggt samt att de följer lokala byggdirektiv. De normer som CCS har satt upp går hand i hand med Bibelns principer om att visa respekt och hänsyn mot samhället och sina medmänniskor.

18 juli 2016 – Byggområdet

En metallarbetare kapar till gängade stavar som ska hålla upp hållare för luftkonditioneringsrör.

22 juli 2016 – Avdelningskontorets tomt

20 000 kubikmeter blandad jord och sten sorteras med hjälp av ett sorteringsverk. Som man kan se på bilden matas blandningen in i tratten, och med hjälp av nät i olika storlek separeras stora och mellanstora stenar ut medan den finare jorden hamnar i botten. Tre transportband lastar sedan de separerade materialen på dumprar.

22 juli 2016 – Avdelningskontorets tomt

Entreprenadarbetare flyttar stora mängder jord så att marknivån passar för de byggnader som ska vara där.

18 augusti 2016 – Avdelningskontorets tomt

I mitten till vänster på fotot gör entreprenadarbetare det sista markarbetet så att man kan börja lägga grunder till bostadshus. Längre upp till vänster är ett färdigt område där man kommer att kunna ha bostäder som rymmer 118 byggnadsarbetare.