Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen värnar om djurlivet och miljön i Warwick

Jehovas vittnen värnar om djurlivet och miljön i Warwick

Jehovas vittnen har satt i gång att bygga sitt nya huvudkontor vid Sterling Forest Lake, som ligger på landsbygden i staten New York. Hur skyddar de djurlivet och miljön där?

Vittnena har byggt ett tillfälligt stängsel runt byggplatsen för att förhindra att skallerormar, carolinasköldpaddor och skogsbäcksköldpaddor kommer in på området och skadas. Man kontrollerar stängslet regelbundet så att djur inte kommer in och blir instängda på byggplatsen. Efter att bygget är klart och stängslet är borttaget kommer alla skallerormar som hittas på området att omplaceras på ett säkert sätt.

Östsialia.

För att undvika att störa östsialian under häckningstiden höggs träd ner under vintermånaderna. När bygget är klart kommer vittnena att sätta upp fågelholkar för att locka fåglarna att återvända.

Man väljer också att plana ut och röja vissa områden mellan oktober och mars för att frön av en utrotningshotad art av frossört ska kunna gro. Det gör man trots att växten inte har hittats på tomten sedan 2007.

Den angränsande sjön är hemvist för en mängd olika vattenfåglar och fiskar, däribland forell, gädda och abborre. För att skydda sjön har man valt att använda gröna och hållbara byggnadsmetoder. De inbegriper att man kan plantera växter på hustaken för att filtrera regn från föroreningar och förminska avrinning. På det sättet skyddar och bevarar man växtlivet kring sjön.

Ett vittne som är engagerad i projektets miljöaspekter säger: ”Vi är inriktade på att skydda ekosystemet runt tomten, även om det kommer att krävas extra tid och planering.”