Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnen planerar att flytta sitt huvudkontor

Jehovas vittnen planerar att flytta sitt huvudkontor

I juli 2009 köpte Jehovas vittnen en tomt i norra delen av staten New York med planer på att flytta sitt huvudkontor. Denna tomt på 102 hektar ligger omkring åtta mil nordväst om det nuvarande huvudkontoret i Brooklyn, New York, där det har legat sedan 1909.

Omkring 800 vittnen kommer att bo och arbeta på den nya anläggningen, som kommer att bestå av en kontorsbyggnad, en servicebyggnad och fyra bostadsbyggnader. Ett mindre museum om Jehovas vittnens nutida historia planeras också.

Själva anläggningen kommer bara att uppta 18 hektar, och den omgivande skogen och våtmarkerna kommer inte att bebyggas. Trädgården kommer inte att ha några stora gräsytor, utan ska i stället smälta in i de skogsområden som omger anläggningen.

Arkitekter har designat byggnaderna så att de är energieffektiva, vilket gör att miljöpåverkan blir minimal och driftkostnaderna låga. Exempelvis kommer taken på byggnaderna att täckas med tåliga växter som inte kräver så mycket skötsel, som både minskar avrinningen av regnvatten och stabiliserar temperaturen inne i byggnaderna. Kontoren är ritade så att man kan dra nytta av det naturliga ljuset. Vattenbesparing har också prioriterats.

Vad ligger bakom den planerade flytten? Jehovas vittnens kontor i andra delar av världen hjälper nu till med att trycka biblar och biblisk litteratur, vilket en gång i tiden enbart gjordes i Brooklyn. Under 2004 flyttades tryckeri- och distributionsverksamheten i USA till Wallkill i New York, nästan 15 mil nordväst om Brooklyn.

Kostnaderna var också en faktor. Det är dyrt att driva och sköta byggnaderna i Brooklyn. Genom att flytta till en kompakt anläggning kan pengarna i stället användas till arbetet med att undervisa om Bibeln.

En undersökning som visar hur anläggningen påverkar miljön är nödvändig innan det slutliga godkännandet kan ges. Om allt går väl kommer bygget att börja 2013 och fullbordas inom fyra år.

Förutom tryckerianläggningen i Wallkill, New York, har Jehovas vittnen ett utbildningscentrum i Patterson, New York. Organisationen har kontor i många länder. Jorden runt finns det mer än 7,5 miljoner Jehovas vittnen.