Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Djur och natur skyddas i Chelmsford

Djur och natur skyddas i Chelmsford

Jehovas vittnen i Storbritannien har påbörjat bygget av sitt nya avdelningskontor i närheten av staden Chelmsford i grevskapet Essex. Det här natursköna området är hemvist åt flera växt- och djurarter som skyddas i Storbritannien av naturskyddslagen Wildlife and Countryside Act 1981. Vad gör Jehovas vittnen för att följa den här lagen och skydda dessa arter?

En gång för hasselmöss byggs.

Bland annat har vittnena återanvänt virke från tomten och byggt små holkar för att locka bort hasselmöss från arbetsplatsen. De byggde också en specialdesignad musgång över den nya infartsvägen för att se till att hasselmusens naturliga miljö med träd och häckar fortfarande sitter ihop. Dessutom följer vittnena ett program för skötsel av häckar som särskilt är till nytta för hasselmusen. Under varje vinterdvala klipper man ner en annan del av häcken än året innan. På så sätt påverkas hasselmusen så lite som möjligt, eftersom man skyddar dess naturliga miljö och ser till att den alltid har ett brett urval av mat i området.

Små musholkar sätts upp.

Vittnena skyddar också snokar, skogsödlor och kopparödlor, som ofta kallas kopparormar. Miljövårdare samlade in de här reptilerna från gömställen under takpannor, som hade fungerat som ett tillfälligt skydd, och flyttade dem till ett säkert område längre bort från byggplatsen. På reptilernas nya hemvist finns övervintringshålor och en särskild inhägnad som håller dem borta från byggplatsen. Vittnena kontrollerar regelbundet inhägnaden för att vara säkra på att reptilerna inte ska kunna ta sig tillbaka in på byggområdet, där de kan komma till skada.

En hasselmus.

För att undvika att störa nattaktiviteten hos fladdermöss använder man LED-belysning på tomten som begränsar ljusspridningen. De här lamporna börjar bara lysa när de känner av rörelser av fordon, vilket gör att fladdermössen får det så mörkt som möjligt. Eftersom fladdermöss är ute på natten och söker efter mat i häckarna runt tomten kommer man att låta de flesta av häckarna vara kvar. Dessutom kommer man att plantera över 2,5 kilometer ny häck. Däremot var det nödvändigt att ta bort en del av träden på tomten. Så för att kompensera för de naturliga sovplatser som försvann satte man upp fladdermusholkar.

Fladdermusholkar sätts upp.

Vittnena ser till att bevara flera värdefulla träd, så kallade veteranträd, genom att trafik på byggplatsen hålls borta från området där rotsystemen växer. Veteranträd är tillhåll för många arter av ryggradslösa djur, fladdermöss och fåglar. Vittnena är måna om att bevara Chelmsfords djur- och naturliv och gör därför alla dessa ansträngningar.