Gå direkt till innehållet

Bildgalleri 7 från Storbritannien (september 2018–februari 2019)

Bildgalleri 7 från Storbritannien (september 2018–februari 2019)

Se hur byggarbetet med Jehovas vittnens nya avdelningskontor i Storbritannien gick framåt mellan september 2018 och februari 2019.

  1. Norra produktionsbyggnaden

  2. Södra produktionsbyggnaden

  3. Kontorsbyggnaden

  4. Bostadshus A

  5. Bostadshus B

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus D

  8. Bostadshus E

  9. Bostadshus F

25 september 2018 – bostadshus A

Markarbetare och rörläggare lägger en huvudvattenledning på plats med hjälp av två grävmaskiner. Kontorsbyggnaden kan ses i bakgrunden.

26 september 2018 – södra produktionsbyggnaden

Inhyrda arbetare jobbar med fasaden. Man har valt färg och mönster på fasaden så att den ska harmoniera med den omkringliggande naturen.

27 september 2018 – södra produktionsbyggnaden

När betongplattan hade gjutits använde inhyrda arbetare glättningsmaskiner för att göra ytan jämn, välputsad och hållbar.

4 oktober 2018 – kontorsbyggnaden

Ett flygfoto från nordöst. I förgrunden rensar markarbetare området och förbereder för att göra en parkering vid huvudingången. Till vänster ser man den färdigställda stålstommen till receptionen mellan de två kontorsbyggnaderna. Den norra och den södra produktionsbyggnaden kan ses i bakgrunden.

10 oktober 2018 – avdelningskontorets tomt

I närheten av bostadshus A kontrollerar och dokumenterar en lantmätare markarbetet. Eftersom mycket trädgårdsarbete gjordes tidigt under projektet kommer träd och växter att ha växt till sig när byggarbetet är färdigställt..

31 oktober 2018 – bostadshus F

Målare lägger på en hartsbaserad målarfärg på golvet i parkeringsgaraget. En av dem har på sig spikskor för att inte lämna avtryck efter sig. Med den här färgen blir golvet både slitstarkt och motståndskraftigt mot oljefläckar, vilket är optimalt för ett utrymme där fordon parkeras.

6 november 2018 – södra produktionsbyggnaden

Rörmokare mäter och kapar kedjor som ska användas till att hänga upp värmepaneler som ska värma upp en stor arbetslokal.

6 november 2018 – kontorsbyggnaden

Ett första lager målarfärg läggs på innerväggarna i kontorsbyggnaden. Ovanför varje kontor hänger ventilationsutrustning som är inplastad för att skyddas.

8 november 2018 – kontorsbyggnaden

En stålkonstruktion sätts upp ovanför receptionsdisken.

7 december 2018 – kontorsbyggnaden

Inhyrda arbetare använder en mindre kran med en vakuumlyft som underlättar installationen av glaspaneler utanför matsalen och hörsalen.

10 december 2018 – kontorsbyggnaden

Ett lag monterar kontakter på datakablar. Omkring 50 km datakabel går under det upphöjda golvet på var och en av de fyra våningarna i kontorsbyggnaden. Det upphöjda golvet gör att man kan omstrukturera kontorsytorna utan större ansträngning och avbrott.

26 december 2018 – bostadshus A

Utryckningsteamet övar på att rädda någon som fallit från en byggställning och hänger i sin säkerhetssele.

8 januari 2019 – kontorsbyggnaden

En markarbetare ser till att nivån för en gångväg är rätt innan man börjar med stenläggningen. Bredvid gångvägen gräver en liten grävmaskin gropar där man ska plantera en rad med inhemsk avenbok.

9 januari 2019 – produktionsbyggnaderna

Flygfoto. Man har satt solcellspaneler på taken på båda produktionsbyggnaderna samt på kontorsbyggnaden för att omvandla solljus till el.

17 januari 2019 – kontorsbyggnaden

En plattsättare lägger kalkstensplattor i lobbyn på våning 3. Det orangefärgade lagret under plattorna separerar dem från underlaget och motverkar sprickor om underlaget skulle röra sig.

21 januari 2019 – närliggande anläggning

Hungriga arbetare hämtar sin lunch, som de äter i den tillfälliga matsalen. Man äter i tre skift, och därigenom kan man servera nästan tusen måltider om dagen.

30 januari 2019 – kontorsbyggnaden

Dumprar kör material bakom kontorsbyggnaden. Till höger har galler installerats vid pelargången för att ge skugga åt matsalen och hörsalen med tanke på den låga vintersolen.

30 januari 2019 – kontorsbyggnaden

Golvläggare lägger textilplattor tillsammans med arbetare från något som kallas ”Day Volunteer Program”. Tack vare det här programmet kan Jehovas vittnens församlingar från hela Storbritannien och Irland skicka volontärer som hjälper till en dag. I slutet av februari 2019 hade över 5 500 hjälpt till genom den här anordningen.

12 februari 2019 – södra produktionsbyggnaden

Inhyrda arbetare bygger en hög, avskiljande vägg i mitten av byggnaden. De korta orangefärgade pelarna markerar ett säkerhetsområde där saxliftarna används.

20 februari 2019 – kontorsbyggnaden

Arbetare sopar rent i receptionen, där ett upphöjt golv installeras.