Jehovas vittnen har slutfört en större renovering av avdelningskontoret i Quezon City i Filippinerna. Bildgalleriet visar projektets utveckling och volontärernas insats mellan juni 2015 och juni 2016. Några månader senare togs byggnaderna i bruk, och i februari 2017 invigdes dem.

Modell av det färdigställda avdelningskontoret i Filippinerna. Byggnader som byggts eller renoverats:

  • Byggnad 4 (bostadshus)

  • Byggnad 5 (inspelningsavdelningen, tjänsteavdelningen)

  • Byggnad 6 (fordonsverkstad, svetsverkstad, trädgårdsavdelningen)

  • Byggnad 7 (dataavdelningen, LDC, litteraturavdelningen, drift- och underhållsavdelningen, översättningsavdelningen)