Gå direkt till innehållet

Bildgalleri 1 från Filippinerna (februari 2014–maj 2015)

Bildgalleri 1 från Filippinerna (februari 2014–maj 2015)

Jehovas vittnen är just nu i full gång med att bygga ut och renovera avdelningskontoret i Quezon City i Filippinerna. Eftersom litteraturen för Filippinerna numera trycks i Japan har flera avdelningar kunnat flytta in i de tidigare tryckerilokalerna. Byggnaden kommer nu att rymma den lokala bygg- och projekteringsavdelningen (LDC), it-avdelningen och översättningsavdelningen såväl som verkstad och lagerlokaler. Det här bildspelet ger en liten glimt av hur arbetet med det gamla tryckeriet och andra byggnader har gått till från februari 2014 till maj 2015. Projektet planeras vara slutfört oktober 2016.

Modell av det färdigställda avdelningskontoret i Filippinerna. Nedan följer några av de byggnader som just nu byggs eller renoveras.

  • Byggnad 4 (bostadshus)

  • Byggnad 5 (inspelningsavdelningen, tjänsteavdelningen)

  • Byggnad 6 (trädgårdsavdelningen, fordonsverkstad, svetsverkstad)

  • Byggnad 7 (it-avdelningen, LDC, översättningsavdelningen, verkstad, lager)

28 februari 2014 – byggnad 7

Tillfälliga arbetare paketerar glasfiberisolering för att skydda den mot fukt. Skyddskläder behövs för att inte huden ska bli irriterad.

2 april 2014 – byggnad 7

Innertaket till inspelningsstudion för filippinskt teckenspråk börjar bli klart. I de fyrkantiga hålen kommer man att installera tilluftsdon som gör att luft från ventilationssystemet får jämn spridning över rummet.

21 oktober 2014

Nya vattenledningar håller på att grävas ned. Det nya systemet kommer att förse samtliga byggnader även med kylt vatten.

19 december 2014 – gångbro som förbinder byggnaderna 1, 5 och 7

Den nya täckta gångbron kommer att koppla samman alla huvudbyggnaderna, bland annat byggnad 1, där matsalen finns. De 300 beteliterna som arbetar i byggnad 7 kommer att ha särskilt stor nytta av den nya gångbron.

15 januari 2015 – byggnad 5

En 50 ton tung lyftkran lyfter upp byggnadsmaterial till taket. Kranarna av varierande storlek manövreras av inhyrd personal.

15 januari 2015 – byggnad 5A

Mellan de större byggnaderna finns ett mindre tvåvåningshus som fyller vissa praktiska funktioner. I den här 125 kvadratmeter stora byggnaden finns toaletter, ett trapphus och en hiss. Sådana faciliteter behöver därmed inte ta upp onödigt mycket plats i byggnad 5 som ligger alldeles intill. I byggnad 5 finns också inspelningsstudion, och att hissen är belägen i en annan byggnad säkerställer att oljud från hissen inte når inspelningarna.

15 januari 2015 – byggnad 5A

Arbetarna som lägger armeringsjärn försöker skydda sig från den stekande solen. Temperaturen ligger vanligtvis på runt 29 grader under januari och runt 34 grader under april.

5 mars 2015 – byggnad 5

Ett team förstärker takstolarna med reglar. Till byggnad 5 användes omkring 800 reglar.

17 mars 2015 – byggnad 5

Betong till ett mindre projekt blandas för hand. Mer än 100 av dem som hjälper till under bygget kommer från Australien, Frankrike, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Spanien, Sydkorea, USA och andra länder.

25 mars 2015 – byggnad 5

Arbetet med att lägga plåttak på byggnad 5 går framåt. Översättningsavdelningen fanns tidigare i den här byggnaden, men nu byggs den om för att användas av inspelningsavdelningen och tjänsteavdelningen.

13 maj 2015 – byggnad 5

En metallarbetare kapar aluminiumreglar till kontorsväggarna.