Gå direkt till innehållet

Bildgalleri 9 från Storbritannien (september 2019–februari 2020)

Bildgalleri 9 från Storbritannien (september 2019–februari 2020)

Se hur arbetet med Jehovas vittnens nya avdelningskontor i Storbritannien slutfördes och hur beteliterna kunde börja använda anläggningen mellan september 2019 och februari 2020.

  1. Norra produktionsbyggnaden (videoproduktion)

  2. Södra produktionsbyggnaden (lokaler för drift- och underhållsarbeten)

  3. Kontorsbyggnaden

  4. Bostadshus A

  5. Bostadshus B

  6. Bostadshus C

  7. Bostadshus D

  8. Bostadshus E

  9. Bostadshus F

10 september 2019 – kontorsbyggnaden

Några systrar jämnar till jorden innan man sår gräs. I bakgrunden ser man bostadshus A och B.

19 september 2019 – kontorsbyggnaden

En anlagd damm på baksidan av kontorsbyggnaden. Den här och andra dammar på området ingår i ett dräneringssystem som efterliknar det som finns i naturen. Systemet förbättrar vattenkvaliteten, minskar risken för översvämningar och skapar en trevlig miljö för människor och djur.

19 september 2019 – kontorsbyggnaden

Ett gift par monterar skiljeväggar i ett kontorslandskap.

14 oktober 2019 – bostadshus A

En syster i inredningsteamet använder en krysslaser när hon sätter upp en skylt på dörren till frisörsalongen.

28 oktober 2019 – avdelningskontorets tomt

En broder använder ett vattenpass när han sätter upp en skylt vid en gångväg. Sådana skyltar hjälper både beteliter och besökande att hitta rätt på den 34 hektar stora tomten.

4 november 2019 – norra produktionsbyggnaden

En representant från räddningstjänsten kontrollerar trycket i en vattenpost.

14 november 2019 – kontorsbyggnaden

En medlem av projektkommittén håller huvudkommentaren under en morgontillbedjan som strömmas över internet till betelfamiljen i London. Det här blev samtidigt ett test av det nya avdelningskontorets ljud- och bildsystem.

19 november 2019 – norra produktionsbyggnaden

En elektriker installerar ett trafikljus vid infarten till ett område med begränsat tillträde.

19 november 2019 – närliggande anläggning

Kopparkablar skalas för återvinning.

25 november 2019 – närliggande anläggning

En guide visar en skiss över området. Under hela byggperioden kom mer än 95 000 besökare.

5 december 2019 – kontorsbyggnaden

En medlem av avdelningskontorets kommitté håller ett tal för byggarna under det sista månadsmötet innan betelavdelningarna tar över driften. Mer än 11 000 volontärer var engagerade i det här projektet.

10 december 2019 – norra produktionsbyggnaden

Vännerna som arbetar med videoproduktion utbildas i hur den nya studioutrustningen ska användas. De använder skoskydd för att skydda de nya golven.

30 december 2019 – kontorsbyggnaden

Volontärer sopar ner sand i fogarna mellan plattorna på uppfarten till kontorsbyggnaden.

16 januari 2020 – södra produktionsbyggnaden

En mekaniker servar en minibuss i den nya verkstaden. Nu när betelfamiljen bor på samma anläggning behövs det inte längre en massa minibussar för att transportera beteliterna till och från jobbet. Så nu kan man sälja många av bussarna. I bakgrunden syns ett fordon som används av trädgårdavdelningen.

29 januari 2020 – bostadshus D

En betelits personliga flyttlass lastas av. Ett team på 27 personer hjälpte beteliterna att flytta in under januari och februari. I början av mars hade hela betelfamiljen kommit på plats.

6 februari 2020 – kontorsbyggnaden

Köksteamet fixar sallad till betelfamiljen.

7 februari 2020 – närliggande anläggning

Ett hus som har använts som tillfälligt boende flyttas efter försäljning. Under bygget bodde arbetare i de här husen på gångavstånd från byggplatsen. Den här lösningen var en av flera åtgärder för att hålla nere koldioxidutsläppen under projektet. Vittnenas innovativa åtgärder belönades med högsta betyg enligt BREEAM, ett världsledande miljöcertifieringssystem. I bakgrunden kan man ana de nya bostadshusen.

14 februari 2020 – kontorsbyggnaden

Några bröder på översättningsavdelningen installerar ett ljudisolerat inspelningsbås. Den här studion är ett komplement till den enkla inspelningsutrustning som finns på teamkontoren, och den används av de team som översätter till inhemska språk, som iriska och skotsk gäliska.

24 februari 2020 – kontorsbyggnaden

En broder på bygg- och projekteringsavdelningen har ett videosamtal med deras representant i sydöstra England. Deras representanter ute på fältet håller regelbunden kontakt med avdelningskontoret angående byggen och underhåll av Rikets salar. I bakgrunden diskuterar några andra på avdelningen olika alternativ för värme och ventilation i nya och renoverade Rikets salar.

25 februari 2020 – kontorsbyggnaden

Några pendlare står i receptionen i väntan på ett välkomstmöte, där de ska få veta mer om sin uppgift. När verksamheten drog i gång i Chelmsford började nästan 500 pendlare att åka dit för att hjälpa den ordinarie betelfamiljen med arbetet. I bakgrunden gör två bröder inställningar på skärmar som ska ingå i utställningen för besökare.