Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

3 000 Rikets salar byggda i Nigeria

3 000 Rikets salar byggda i Nigeria

Det var 823 glada personer som lördagen den 1 mars 2014 samlades vid Jehovas vittnens sammankomsthall i Benin City i Nigeria för att uppmärksamma att de nått en milstolpe i landet. Programmet med att bygga Rikets salar i länder med begränsade resurser började 1999, och sedan dess har Jehovas vittnen byggt 3 000 Rikets salar i landet.

Före.

På mötet fick man en kort historisk återblick över hur man ordnat med möteslokaler för församlingarna i Nigeria sedan 1920-talet. I början träffades man i privata hem och hyrda lokaler. Den första lokalen i Nigeria som användes bara för Jehovas vittnens möten byggdes år 1935 i staden Ilesha. Mellan 1938 och 1990 ökade antalet församlingar från 14 till 2 681, och för många av dem var det en stor utmaning att hitta möteslokaler. En del Rikets salar användes av sex församlingar. På andra håll kom fler än vad som fick plats, och många fick stå utomhus och lyssna på mötena genom fönstren. Samtidigt träffades fortfarande många församlingar i privata hem och i klassrum på skolor.

Efter.

År 1990 började Jehovas vittnens avdelningskontor hjälpa till med arbetet att bygga Rikets salar, genom att församlingarna kunde låna från Riketssalsfonden. Fram till år 1997 hade regionala byggnadskommittéer hjälpt 105 församlingar att bygga eller renovera sina Rikets salar. Det byggdes 13 Rikets salar mellan 1997 och 1999 som var och en tog mellan 7 och 15 dagar att bygga.

Men trots att man byggde fler Rikets salar lyckades man ändå inte hålla jämna steg med ökningen av antalet Jehovas vittnen i Nigeria. I april 1998 räknade avdelningskontoret ut att man behövde 1 114 Rikets salar till i landet.

En medlem av avdelningskontorets kommitté i Nigeria, Don Trost, höll ett tal vid mötet i Benin City och han sa: ”Det var en enorm uppgift! Vi frågade oss själva hur vi skulle kunna klara av det.” Svaret fick de år 1999, då byggrupper för Rikets salar med sex till åtta personer började hjälpa församlingarna runt om i landet. Man valde att bygga enklare lokaler och har därför under de senaste 14 åren kunnat bygga i snitt 17 Rikets salar varje månad.

Don Trost berömde alla för det som gjorts och betonade att det finns mycket arbete kvar att göra. Under 2013 ökade medeltalet förkunnare av Jehovas vittnen i Nigeria med över 8 000. Han sa: ”För att kunna hänga med i ökningen kommer det behövas 100 nya Rikets salar varje år.” År 2013 var det högsta antalet vittnen i Nigeria 351 000 i de över 5 700 församlingarna.

Ta reda på mer

VILKA GÖR JEHOVAS VILJA I VÅR TID?

Varför har Jehovas vittnen Rikets salar, och hur byggs de?

Varför kallar vi våra möteslokaler för Rikets sal? Ta reda på hur de här enkla byggnaderna är en hjälp för församlingarna.

VANLIGA FRÅGOR

Varför kallar inte Jehovas vittnen sin gudstjänstlokal för kyrka?

Ta reda på varför vi använder uttrycket ”Jehovas vittnens Rikets sal”.