Gå direkt till innehållet

En farm som ger mat åt miljoner

För 40 år sedan, den 2 februari 1973, installerades nya tryckpressar i Wallkill i delstaten New York. Tanken var att man skulle börja trycka Vakttornet och Vakna! där.

Tio år tidigare hade Jehovas vittnen köpt upp mark där för att kunna producera mat till dem som arbetade på huvudkontoret i Brooklyn. Men nu skulle de här egendomarna också användas för att producera ett annat slag av mat, andlig mat. (Matteus 24:45–47)

Watchtower Farms i Wallkill i delstaten New York, tidigt 1970-tal.

Philip Wilcox, som var tillsyningsman för tryckeriet vid den tiden, kommer ihåg när man körde i gång pressarna första gången: ”Det hade tagit oss omkring en månad att montera ihop högtryckspressarna. Nu var de klara, och vi började testköra dem. Snart hade vi tryckt några tusen tidskrifter. Vi skickade dem till tryckeriet i Brooklyn, där de sedan skickades ut till olika församlingar som hade beställt tidskrifter. Vi ville inte att en enda tidskrift skulle gå till spillo.”

Jehovas vittnen byggde det nya tryckeriet som ett komplement till den stora tryckeriverksamheten i Brooklyn. Tidigt under 1970-talet hade efterfrågan på biblisk litteratur gjort att man inte längre klarade av att trycka allt under dagtid. Därför arbetade man nattskift i Brooklyn för att kunna möta efterfrågan.

Överst: Den första MAN-pressen i Wallkill installeras i januari 1973. Nederst: Papper matas in i MAN-pressen.

När den första tryckeribyggnaden i Wallkill var färdig fanns det plats för fyra tryckpressar, ett lagerutrymme och en Rikets sal. Men innan man hade satt i gång verksamheten för fullt så hade man börjat bygga en andra, större byggnad i angränsning till den första. Efterfrågan på biblisk litteratur var så stor att man inte hann vänta på att tillbyggnaden var klar förrän man installerade sex tryckpressar till i den.

Med åren har tekniken för att trycka gått framåt och efterfrågan på biblisk litteratur ökat. För att hänga med i den utvecklingen har man varit tvungen att omorganisera och bygga ut tryckeriet i Wallkill flera gånger. På 1980-talet byttes de gamla högtryckspressarna ut mot rulloffsetpressar.

År 2004 lade man ner tryckeriet i Brooklyn, och för första gången producerade man nu böcker i Wallkill. 2010 flyttades tryckningen av tidskrifter norrut till Jehovas vittnens avdelningskontor i Kanada. Där kan den nya pressen trycka 200 000 tidskrifter i timmen.

Överst: Man förbereder signaturer till bokbinderiet i Wallkill, 2005. Nederst: Watchtower Farms i Wallkill, 2013.

I dag arbetar omkring 280 män och kvinnor i tryckeriet i Wallkill. Förra året producerade de helautomatiserade tryckpressarna över 17 miljoner böcker och biblar. Förutom tryckerierna i Wallkill, Kanada och Mexiko har Jehovas vittnen 12 andra tryckerier i Afrika, Asien, Australien, Europa och Sydamerika. Allt för att ge andlig mat åt miljoner människor. (Matteus 5:3)