Nästan 15 mil norr om New York, i närheten av samhället Wallkill, ligger en grupp lantgårdar som numera kallas Watchtower Farms. De har spelat en viktig roll i Jehovas vittnens globala undervisningsarbete. Den första av de här lantgårdarna köptes för 50 år sedan, den 2 januari 1963.

David Walker, som har bott och arbetat i Wallkill ända sedan dess, berättar varför man skaffade lantgården: ”Det var allt fler som började arbeta vid Jehovas vittnens huvudkontor i Brooklyn, och därför behövde man få fram mat på ett mer ekonomiskt sätt. Det tog sex till åtta timmar att ta sig från Brooklyn till de andra jordbruken norr om New York som Jehovas vittnen hade använt. Till Wallkill tog det bara två timmar. Därför var det en perfekt plats för våra behov.” Så småningom började vittnena odla frukt och grönsaker här. Man använde också gården till att föda upp höns, grisar och kor och till att framställa mejeriprodukter. Med tiden skaffade man fler gårdar.

Den världsvida tillväxten bland Jehovas vittnen under de följande 10 åren ledde fram till en unik utveckling i Wallkill. Förutom att producera bokstavlig skörd började man framställa litteratur som en hjälp till den bildliga skörd som Jesus pratade om. (Matteus 9:37; Lukas 10:2; Johannes 4:35, 36) Här kommer några exempel på hur utvecklingen i Wallkill sett ut.

Tryckning: Under mitten av 1900-talet framställdes större delen av vår litteratur vid tryckeriet i Brooklyn i New York. Men när behovet av litteratur ökade hade tryckeriet i Brooklyn inte tillräcklig kapacitet. Så 1973 färdigställdes ett nytt tryckeri i Wallkill. Sedan dess har det tryckeriet utvidgats flera gånger, senaste gången 2004.

Datateknik: År 1979 började ett team med Jehovas vittnen i Wallkill utveckla ett datoriserat system kallat MEPS (Flerspråkigt elektroniskt publiceringssystem). Med hjälp av det kan man ge ut litteratur på över 600 språk.

Utbildning: År 1988 flyttades missionärsskolan Gilead från Brooklyn till Wallkill, och den 17 oktober kunde den första klassen där starta. Skolan flyttades senare till Vakttornets utbildningscentrum i Patterson i april 1995.

Precis som på andra gårdar har metoder och arbetssätt vid Watchtower Farms ändrats. Fortfarande görs stora ansträngningar för att få fram mat av hög kvalitet till alla de Jehovas vittnen som arbetar vid Betelanläggningarna i USA.

Just nu byggs nya kontor, bostäder och serviceanläggningar i Wallkill. Man renoverar också byggnader som redan finns. Allt det här gör att man kan fortsätta fylla de andliga behoven hos det ökande antalet vittnen i den här delen av världen.

David Walker, som citerades tidigare, säger: ”Jag är mycket glad över vad jag fått vara med om de senaste 50 åren. Jag har fått se hur anläggningarna i Wallkill har utvecklats och bidragit till vårt bibliska undervisningsarbete världen över.”