Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens kontor slås ihop

Jehovas vittnens kontor slås ihop

Fram till september 2012 hade tillsynen över mer än 25 av Jehovas vittnens kontor flyttats till större kontor. Ett exempel: Från 1 september har Jehovas vittnens arbete i Sverige, Norge och Danmark hamnat under tillsynen av det skandinaviska avdelningskontoret som ligger i Danmark.

Dessutom har nya kontor upprättats i Serbien och Makedonien. Det finns två huvudskäl till de här förändringarna.

1. Tekniken har förenklat arbetet

På senare år har tekniken och förbättrade tryckerimetoder minskat behovet av personal på några kontor. Eftersom färre personer arbetar vid de större kontoren har några som arbetat på mindre kontor i andra länder nu kunnat flytta dit.

Nu har man kunnat centralisera verksamheten till vissa utvalda platser, och därifrån kan erfaren personal ha tillsynen över det bibliska undervisningsarbetet. Exempelvis har tillsynen över verksamheten i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama nu flyttats från kontoren i de länderna till kontoret i Mexiko.

40 Jehovas vittnen från de sex kontoren flyttades över till Mexiko. Omkring 95 stannade kvar i sina hemländer, där de började predika på heltid.

Andra i de länderna började arbeta på översättningskontor under det mexikanska kontorets tillsyn. Exempelvis finns det omkring 20 vittnen i Panama som översätter Jehovas vittnens litteratur till olika lokala språk. I Guatemala finns det 16 Jehovas vittnen som nu översätter publikationer till fyra lokala språk. Den här omorganisationen i Centralamerika har därför lett till att man kunnat minska personalen från 300 till omkring 75.

2. Personalen kan nu ägna mer tid åt predikoarbetet

Tack vare sammanslagningarna kan sådana som arbetat vid mindre kontor nu inrikta sig mer på att predika om Bibeln.

Ett Jehovas vittne i Afrika som flyttades från ett kontor för att ägna mer tid åt predikoarbetet skrev: ”Det tog några månader för mig att vänja mig vid min nya livsstil. Men att predika varje dag har gett mig en glädje som inte går att mäta. För närvarande studerar jag Bibeln med 20 personer, och några av dem är nu med vid församlingsmötena.