Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Välkommen att besöka Betel i USA

Välkommen att besöka Betel i USA

”Vi har fantastiska minnen av vårt besök på Betel som vi för alltid kommer att bära med oss.” Det är vad ett par från Vanuatu sa efter att de hade besökt Jehovas vittnens anläggningar i USA. Många av de mer än 70 000 som kommer dit varje år känner likadant.

Har du besökt betelanläggningarna i USA? Om inte, är du välkommen att göra det.

Vad kommer man att se på de tre huvudanläggningarna?

Huvudkontoret i Brooklyn i New York. Gå en guidad tur och se vad som görs för att samordna och understödja predikoarbetet världen över. Det finns också två utställningar där du kan gå runt på egen hand och titta. Den ena har temat ”Ett folk för Jehovas namn” och handlar om Jehovas folks historia från det första århundradet fram till i dag. Den andra, ”Bibeln och Guds namn”, visar en mängd bibelöversättningar som innehåller Guds unika namn.

Skolor i Patterson i staten New York. Under den guidade turen får du reda på mer om de skolor som hålls här, däribland Vakttornets bibelskola Gilead och Skolan för medlemmar av avdelningskontorens kommittéer och deras hustrur. Med hjälp av informationsskyltar och filmer får du veta mer om vad de gör på bland annat avdelningen för bildframställning, inspelningsavdelningen, juridiska avdelningen och tjänsteavdelningen.

Tryckeri och litteraturtransport i Wallkill i staten New York. Få en guidad tur och se hur biblar och biblisk litteratur trycks, binds in och skickas ut till församlingar i USA, Karibien och andra delar av världen.

Hur långa är de guidade turerna?

En guidad tur i Brooklyn tar ungefär en timme, i Patterson omkring två timmar och i Wallkill ungefär en och en halv timme.

Vilka guidar?

Det är de som arbetar på de olika avdelningarna på Betel som är guider. De ser det som en del av sin uppgift att understödja det globala undervisningsarbetet. I maj 2014 var det mer än 5 000 som arbetade på de tre anläggningarna, och mer än 3 600 av dem hade blivit övade i att ge guidade turer. Turerna går att få på omkring 40 språk.

Hur mycket kostar en guidad tur?

De är gratis.

Måste man vara ett Jehovas vittne för att få komma dit?

Inte alls. Många som kommer på besök är inte det. Både vittnen och de som inte är det kommer att lära sig mer om de ansträngningar som görs för att understödja Jehovas vittnens arbete över hela världen.

En muslimsk kvinna från Indien besökte Patterson. Efteråt sa hon: ”Jag skulle gärna vilja vara en del av det här. Tack för att ni har visat mig så stor respekt.”

Är barn välkomna?

Absolut! Ett sådant besök kan göra stort intryck på barn och ungdomar. John, en besökare från USA, skrev: ”Barnen i vår grupp har inte kunnat sluta prata om besöket sedan vi kom hem. Innan förstod de inte riktigt vad beteltjänst är, men nu har de som mål att själva arbeta där.”

Kan man besöka Jehovas vittnens anläggningar i andra länder också?

Ja. Man kan bli guidad på många andra ställen. Gå till Kontor och guidningar för mer information. Du är varmt välkommen att besöka något av Jehovas vittnens avdelningskontor.

Ta reda på mer

Vad gör man på Jehovas vittnens avdelningskontor?

Alla är välkomna att besöka något av våra avdelningskontor och få en guidad visning. Vi uppmuntrar dig att göra det!