Ända sedan öppnandet av bibelutställningen på vårt huvudkontor 2013 har många unika och värdefulla biblar donerats till samlingen. Där ingår Complutenserpolyglotten och första utgåvan av både King James Bible och ”Nya testamentet” på grekiska av Erasmus.