Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska
  • Idanre, Nigeria – Tidskriften Vakttornet erbjuds

BYGGPROJEKT

3 000 Rikets salar byggda i Nigeria

Ett möte hölls för att fira att byggandet av Rikets salar i Nigeria har nått en milstolpe. Vid mötet berättades det om Jehovas vittnens arbete sedan 1920-talet.