Vår verksamhet finansieras främst genom frivilliga bidrag från Jehovas vittnen. Vi tar inte upp någon kollekt vid våra möten, och medlemmarna betalar inte något tionde. (Matteus 10:7, 8) I stället finns det bidragsbössor i våra möteslokaler, så att man kan ge bidrag om man vill. Bidragsgivarna är anonyma.

Något som håller våra utgifter nere är att vi inte har några avlönade präster. Inte heller får Jehovas vittnen betalt för att knacka dörr, och våra möteslokaler är enkla byggnader.

De bidrag som skickas in till Jehovas vittnens landskontor används till stöd för dem som drabbats av naturkatastrofer, till våra missionärer och resande representanter, till att bygga möteslokaler i utvecklingsländer och till att trycka och distribuera biblar och biblisk litteratur.

Var och en avgör om han eller hon vill ge något bidrag till församlingen, till den världsvida verksamheten eller till båda ändamålen. Varje församling redovisar regelbundet ekonomin för medlemmarna.