Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TEMA | TÄNKER DU TA EMOT HISTORIENS STÖRSTA GÅVA?

Varför är Guds gåva så värdefull?

Varför är Guds gåva så värdefull?

Vad tycker du gör en gåva riktigt värdefull? Det har förmodligen att göra med 1) vem som gav den, 2) varför den gavs, 3) vad som krävdes för att ge den och 4) om den var något du behövde. Vi ska nu se på återlösningen utifrån de här fyra punkterna. Det kan hjälpa oss att få upp ögonen för hur värdefull historiens viktigaste gåva verkligen är.

VEM GAV DEN?

En gåva kan vara värdefull för att man fått den av en myndighetsperson eller någon man ser upp till. En del gåvor kanske inte har kostat så mycket, men de kan vara värdefulla för att de kommer från någon i familjen eller en kär vän. Så var det i fallet med Russells present till Jordan, som nämndes i förra artikeln. Men vad har det här med återlösningen att göra?

Bibeln säger att ”Gud har sänt sin enfödde Son till världen för att vi skulle få liv genom honom”. (1 Johannes 4:9) Ingen har mer makt än Gud. I Psalm 83:18 [19] skriver psalmisten: ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste.” Tänk, vi har fått en gåva från den högste i universum.

Dessutom är Gud ”vår Far”. (Jesaja 63:16, Svenska Folkbibeln) På vilket sätt? Han har gett oss livet, och han känner för oss precis som en omtänksam far känner för sina barn. I Jeremia 31:20 kallar Gud sitt forntida folk för ”en dyrbar son” och ”ett barn som ... [han] håller kärt”. I samma vers säger Gud: ”Jag skall helt visst ha medlidande med honom.” Gud har samma omtanke om dem som tror på honom i dag. Han är inte bara vår allsmäktige skapare, han är också vår far och vän. Visst gör det att vi uppskattar hans gåva ännu mer?

 VARFÖR GAVS DEN?

En del presenter betyder mycket för oss för att de gavs av genuin omtanke och inte av plikt. En osjälvisk givare förväntar sig ingenting tillbaka för sin godhet.

Gud gav sin son för vår skull eftersom han älskar oss. Bibeln säger: ”Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall, att Gud har sänt sin enfödde Son.” Han gjorde det ”för att vi skulle få liv genom honom [Jesus]”. (1 Johannes 4:9) Var Gud tvungen att göra det här? Verkligen inte. Återlösningen genom Jesus Kristus är ”en fri gåva” och ett uttryck för Guds ”oförtjänta [eller generösa] omtanke”. (Romarna 3:24)

Hur visar Gud sin generösa omtanke genom den här gåvan? Bibeln förklarar: ”Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Romarna 5:8) Vi har ärvt synden och är i den bemärkelsen i ett svagt och hjälplöst tillstånd. Men osjälvisk kärlek fick Gud att vilja hjälpa oss. Vi har inte gjort något för att förtjäna hans omtanke, och vi kommer aldrig att kunna återgälda honom. Hans gåva är historiens finaste uttryck för kärlek.

VAD KRÄVDES FÖR ATT GE DEN?

En gåva kan kännas speciell för att det har krävts något av den som gav den. Vi blir extra tacksamma när någon varit tvungen att avstå från något värdefullt för att ge oss det.

Gud ”gav sin enfödde Son”. (Johannes 3:16) Jesus är den som Gud håller av allra mest, så han hade inte kunnat ge oss något bättre. Det tog miljarder år för Gud att skapa universum, och under hela den tiden fanns Jesus där och samarbetade med honom. Han blev ”den som han höll särskilt kär”. (Ordspråksboken 8:30) Jesus är Guds älskade son och ”den osynlige Gudens avbild”. (Kolosserna 1:13–15) Inga andra har någonsin stått varandra så nära som Gud och Jesus.

Men Gud, ”som inte ens skonade sin egen Son”, gav oss det bästa han hade. (Romarna 8:32) Ingenting hade kunnat kosta honom mer.

DEN FYLLER ETT LIVSVIKTIGT BEHOV

Ibland kan en gåva fylla ett behov och rentav vara livsavgörande. Tänk dig att du har en dödlig sjukdom och inte har råd med den medicin du behöver. Hur skulle du känna om någon erbjöd sig att stå för medicinen och rädda ditt liv? Det skulle vara en oförglömlig gåva, eller hur?

”Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus.” (1 Korinthierna 15:22, Bibel 2000) Vi är alla Adams ättlingar, och vi kan inte slippa ifrån att dö av åldrande och sjukdom. Vi kan inte på egen hand bli vänner med Gud och friköpta från skuld. Vi är bara människor och kan inte ge vare sig oss själva eller andra ”nytt liv”. Bibeln konstaterar att ingen kan ”friköpa ens en broder eller ge Gud en lösen för honom”. Varför inte det? ”Priset för friköpandet ... är så högt att det aldrig kan betalas.” (Psalm 49:7, 8) Vi kan inte friköpa oss själva från synd och är därför i desperat behov av hjälp. Framtiden hade varit dyster om inte Gud hade brytt sig om oss.

Jehova har i sin stora kärlek ställt upp och betalat för den livsnödvändiga ”medicin” vi alla behöver.  Han har gett oss möjligheten att få ”nytt liv genom Kristus”. Hur blir det här möjligt genom återlösningen? Det Jesus gjorde ”renar oss från all synd”. Dörren till förlåtelse och evigt liv står öppen för dem som visar tro på hans offer. (1 Johannes 1:7; 5:13) Kan återlösningen också hjälpa våra nära och kära som dött? Bibeln svarar: ”Eftersom döden har kommit genom en människa, kommer också de dödas uppståndelse genom en människa [Jesus].” (1 Korinthierna 15:21) *

Vi har fått en gåva från den högste i universum, och Jesus död är historiens största uttryck för kärlek. Ingen har någonsin varit tvungen att göra en större uppoffring än Jehova Gud. Och ingen annan gåva har fyllt ett så stort behov som den som befriar oss från synd och död. Ja, återlösningen är en obeskrivligt dyrbar gåva.

 

^ § 19 För mer information om Guds löfte om att de döda ska uppstå, se kapitel 7 i boken Vad lär Bibeln? Den är utgiven av Jehovas vittnen och finns på jw.org.