Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | DET GÅR ATT FÖRSTÅ BIBELN

Hjälp att förstå Bibeln

Hjälp att förstå Bibeln

Tänk dig att du åker till ett främmande land för första gången. Allt är nytt: människorna, kulturen, maten och valutan. Det finns säkert en hel del du måste vänja dig vid.

Man kan få samma känsla när man läser Bibeln för första gången. Då kliver man in i en forntida värld som kan verka helt främmande. Där finns ett folkslag som kallas filistéer, pengar som kallas drakmer, mat som heter manna och en kultur där man ibland river sönder sina kläder. (2 Moseboken 16:31; Josua 13:2; 2 Samuelsboken 3:31; Lukas 15:9) Allt det här är nytt och obekant. Och precis som man skulle uppskatta en guide i ett främmande land, kan det vara värdefullt att få hjälp från någon som känner sig hemma med Bibeln första gången man undersöker den.

HJÄLP FÖRR I TIDEN

Från det att de heliga skrifterna började skrivas på 1500-talet f.v.t. har människor fått hjälp att förstå texten. Ett exempel är när Mose, Israels förste ledare, förklarade för folket vad det som hade skrivits betydde. (5 Moseboken 1:5)

Kompetenta lärare i Skrifterna fanns också till hands tusen år senare. År 455 f.v.t. samlades stora folkmassor, däribland många barn, på ett torg i Jerusalem. Lärarna ”läste högt ur boken”, samma bok som Mose hade läst ur. Men de gjorde mer än så. ”De fortsatte att göra det upplästa förståeligt.” (Nehemja 8:1–8)

Omkring 500 år senare höll Jesus på med ett liknande undervisningsarbete. Faktum är att han i första hand var känd som lärare. (Johannes 13:13) Han undervisade både stora folkskaror och enskilda personer. När han hade hållit sin kända bergspredikan ”häpnade folkskarorna över hans sätt att undervisa”. (Matteus 5:1, 2; 7:28) Våren 33 v.t. pratade Jesus med två av sina lärjungar när de gick mot en by nära Jerusalem. Det sägs att ”han helt öppnade Skrifterna” för dem, dvs. förklarade innebörden. (Lukas 24:13–15, 27, 32)

Jesus lärjungar var också lärare i Guds ord. Ett exempel på det är när en etiopisk ämbetsman satt och läste ur Skrifterna. En lärjunge som hette Filippus kom fram till honom och frågade: ”Förstår du verkligen vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag väl någonsin kunna det utan att någon vägleder mig?” Filippus förklarade då vad det som mannen hade läst betydde. (Apostlagärningarna 8:27–35)

HJÄLP I DAG

I dag finns det också lärare i Bibeln. Jehovas vittnen är engagerade i ett undervisningsarbete som pågår i 239 länder och områden. (Matteus 28:19, 20) Vecka efter vecka får mer än nio miljoner människor hjälp att förstå Bibeln. Många av dem har ingen kristen bakgrund. Bibelkurserna är gratis och kan hållas i någons hem eller på annan lämplig plats. En del väljer att gå kursen via datorn eller mobilen.

Kontakta ett Jehovas vittne för att få mer information om hur du kan få en sådan kurs. Du kommer att upptäcka att Bibeln är långt ifrån obegriplig. Tvärtom är den ”till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv”, så att man kan bli ”fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar”. (2 Timoteus 3:16, 17, Bibel 2000)