Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Kan vi få en värld utan fattigdom?

Hur ska gud skapa en värld utan fattigdom? (Matteus 6:9, 10)

Undernäring och sjukdomar dödar varje år miljoner människor som lever i extrem fattigdom. Även om människor i många delar av världen har det gott ställt, lever en stor del av jordens befolkning i extrem fattigdom. Bibeln visar att fattigdom länge har varit ett problem. (Läs Johannes 12:8.)

Fattigdomen skulle kunna utrotas om vi hade en världsregering som rättvist kunde fördela jordens resurser. En sådan regering skulle också behöva göra slut på krigen, som till stor del ligger bakom att så många är fattiga. I Bibeln finns ett löfte om just en sådan världsregering. (Läs Daniel 2:44.)

Vem kan ta bort fattigdomen?

Gud har utvalt sin son Jesus till att styra över världen. (Psalm 2:4–8) Jesus kommer att befria människor från fattigdom, förtryck och våld. (Läs Psalm 72:8, 12–14.)

I Bibeln förutsägs det att Jesus kommer att göra hela jorden till en trygg och fridsam plats att bo på. Då kommer alla få ett eget hem och ett meningsfullt arbete, och det kommer finnas gott om mat till alla. (Läs Jesaja 9:6, 7; 65:21–23.)